Pořad Nedej se bude pokračovat

22.6.2011 - PRAHA | Novinky
Díky tomu, že mnoho z vás projevilo svůj zájem o pokračování ekologického publicistického pořadu Nedej se, byla obnovena jeho výroba a od září mít nadále své místo ve vysílání České televize.
Když jsme se od tvůrců pořadu "Nedej se" dozvěděli, že nejsou výrobní kapacity pro pokračování pořadu po letošních prázdninách, rozhodli jsme se oslovit vedení České televize se žádostí jeho zachování. Současně jsme vyzvali své příznivce, aby vyjádřili České televizi svůj divácký zájem o to, aby pořad Nedej se byl zachován.

Ačkoliv veřejnoprávní televize prostřednictvím svého mluvčího úvahy o rušení pořadu popírala, zprávy od tvůrců pořadu zněly jasně: nemůžeme připravovat další příběhy ohrožené přírody, pořad má být zrušen. Mnoho jednotlivců i občanských iniciativ, kterým pořad Nedej se pomohl upozornit na ohrožení životního prostředí, pak oslovili vedení České televize a žádali zachování tohoto pořadu.

A jak jsme se nyní dozvěděli opět od redaktorů Nedej se, výroba pořadu byla obnovena. Příroda a životní prostředí tak svého jedinečného zastánce neztratí.

Díky tak patří nejen tvůrcům pořadu a České televizi za to, že trvale umožňují upozorňovat na mnohé environmentální problémy, hledat jejich řešení a předcházet dalším, ale také vám, kdo jste vyjádřili svůj názor a zájem o zachování tohoto publicistického pořadu.

Podrobné znění dopisu a přepis komunikace s mluvčím ČT najdete zde:
http://arnika.org/nedej-se-nedame 

Co je Nedej se:

Ekologický pořad „Nedej se", vytvářený a vysílaný již mnoho let Českou televizí, je jediným pořadem svého druhu v České republice, jedinečným svou formou, rozpětím témat a prostorem, který dává jejich zpracování. Jako jediný v českém mediálním prostředí plní veřejnou službu poskytováním významného prostoru pro rozbor konkrétních a specifických environmentálních problémů v širších souvislostech. Jemu podobná platforma neexistuje v tištěných ani audiovizuálních médiích u nás.

Za dobu své existence pořad „Nedej se" umožnil upozornit na stovky případů ohrožení či ničení přírody a pomohl tak mnoha občanům ve snaze chránit jejich životní prostředí. Příkladem z poslední doby mohou být kauzy rozšíření skládky v Ďáblicích, problémy spojené s výstavbou tunelu Blanka, uvažovaná zástavba Trojmezí či případ zamýšleného kácení mnoha stromů v Orlických horách. Současně pořad pomáhá podobným problémům předcházet a poskytuje rady lidem, kteří se ocitli v podobné situaci.

Stránky pořadu: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/

Banner-stika

Sledujte nás: