Povolení nemá, místní jsou proti, montáž spalovny je přesto na spadnutí

18.5.2015 - BOHOSTICE | Tiskové zprávy
Pyrolýzní technologie míří na místo určení
Spalovnu plastových odpadů, takzvanou pyrolýzní jednotku, se v Bohosticích rozhodla spustit firma EnerBau. Podle místních obyvatel je v objektu plánované spalovny stavební ruch a jak dokazují fotografie, investor už výrobní technologii přivezl na místo. EnerBau však nemá pro umístění podobného zařízení potřebná povolení. Stavební úřad v Milíně, do jehož působnosti Bohostice spadají, probíhající řízení o vydání územního povolení zastavil. Investor totiž dosud nedodal řadu povinných údajů a dokladů. Firma dostala na doplnění 60 dní.

„Rozhodně nám vadí přístup investora, který na společných jednáních slibuje dodání potřebných materiálů a dušuje se, že má vše projednané a schválené na krajské úrovni. Realita je ale taková, že jsme dosud ani na opakovanou žádost žádné materiály neviděli. Když jsme se na kauzu ptali Krajského úřadu Středočeského kraje, zjistili jsme, že o zmíněném projektu neexistuje žádná evidence. Obyvatelé naší obce jsou zásadně proti takovému projektu nedaleko obytné a rekreační zástavby,“ říká starostka obce Bohostice Růžena Králová, v jejímž katastru má být spalovna postavena.

Projekt plánované spalovny podle platných zákonů (1) musí projít minimálně takzvaným zjišťovacím řízením. V něm se rozhodne, zda bude nutné komplexně posoudit vliv záměru na životní prostředí v rámci procesu EIA a dát tak prostor i připomínkám veřejnosti. Obec Bohostice požádala také stavební úřad v Milíně, aby využil své zákonné možnosti a investora vyzval k doplnění podkladů o EIA.

„Pyrolýzní zplyňování plastového odpadu znamená riziko zvýšené produkce toxických dioxinů hlavně při zpracování plastů s obsahem PVC. Zařízení produkuje pyrolýzní plyn, olej a uhlíkatý zbytek a investor plánuje plyn spalovat. Právě pyrolýzní plyn může být značně zatížen toxickými látkami, které mají schopnost se po spálení znovu syntetizovat, případně se nerozkládají vůbec,“ popisuje problémy technologie odborník Arniky na spalovny Matěj Man z programu Toxické látky a odpady.

"Kvůli nekompletní dokumentaci a chybějícím podkladům k posouzení vlivů na životní prostředí není vůbec jasné, jak hodlá investor filtrovat odpadní spaliny, ani to, zda o nějaké filtraci vůbec uvažuje. Problematický je také pyrolýzní olej, který může zejména při nevhodné manipulaci způsobovat velmi nepříjemný zápach. Ani v případě oleje a uhlíkatého zbytku není jasné, jak s ním investor hodlá naložit,“ vyjmenovává další rizika Man.

Ačkoli se jedná o mobilní technologii, která bude umístěna do stávající haly, není možné ji namontovat ani provozovat bez patřičných povolení. Pyrolýzní provoz je v tomto případě poměrně velkým chemickým reaktorem, ke kterému je navíc přidruženo spalování. Pro takový provoz musí být stanoveny jasné podmínky provozu, jako je například konkrétní seznam možných vstupních odpadů, schéma pravidelných kontrol dodržování stanovených emisních limitů, vyhodnocení možných havarijních stavů, popis manipulace a likvidace či předání dalších produktů pyrolýzy.

Poznámky:

(1) Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí záměr podléhá posuzování dle přílohy č. 1 kategorie II bod 10.1 Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP.

www.fondnno.cz  - www.eeagrants.cz

 loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí