Prach v kancelářích i déšť obsahují nebezpečné látky. Spraví to REACH?

10.7.2006 - PRAHA | Tiskové zprávy
Člověk nemusí být zaměstnancem chemičky, aby se vystavoval expozici toxických látek, stačí sedět v kanceláři. "Nyní to prokázaly výsledky měření přítomnosti chemických látek v prachu z kanceláří a pracovišť na čtyřech místech České republiky. Nedostatečná kontrola, kterou máme nad chemickými látkami používanými do různých výrobků způsobila, že prach v kancelářích a bytech obsahuje látky, které ohrožují reprodukci, imunitní systém anebo se kumulují v našich tkáních a negativně působí na hormonální systém. I vysoko v horách se tak můžete v meteorologické observatoři setkat s nezanedbatelnými koncentracemi ftalátu DEHP uvolňujícího se z PVC, který je reprotoxický. Musíme se nyní ptát, zda to změní nová chemická politika Evropské unie REACH," komentoval výsledky rozborů prachu předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.
Arnika nechala analyzovat vzorky prachu a dešťové vody z Churáňova, Ostravy, Prahy a Ústí nad Labem na přítomnost látek náležejících do tří skupin: bromované zpomalovače hoření (1), ftaláty a alkylfenoly. Ze 31 měřených látek jich ve vzorcích prachu Národní referenční laboratoř pro persistentní organické sloučeniny (POPs) zjistila nad mezí detekce 18 až 20 a ve vzorcích dešťové vody ze čtyřech míst laboratoř prokázala přítomnost 12 až 14 látek. "Zvláštní pozornost si zasluhují zjištěné hodnoty polybromovaných difenyléterů (PBDE) náležejících k bromovaným zpomalovačům hoření. Přestože toho o působení těchto látek na zdraví člověka stále víme velice málo, jsou považovány za imunotoxické, neurotoxické, a negativně působí na funkci jater a tvorbu hormonů. Nejvíce jich obsahovaly vzorky z Ústí nad Labem. Zkouškou ohněm pro REACH bude to, zda nás pomůže zbavit těchto nevítaných hostů našich pracovišť a domovů," řekl Dr. Alan Watson autor interpretace výsledků měření, kterou dnes Arnika publikovala pod názvem "Pozor! Nebezpečný prach".

V Praze Arnika odebrala vzorky z kanceláře předsedy Strany zelených a kandidáta na post ministra životního prostředí RNDr. Martina Bursíka. V prachu z této kanceláře se zjistilo nejnižší množství ftalátů zřejmě díky tomu, že v ní je dřevěná podlaha a nikoliv PVC. Tento vzorek ale obsahoval celkem hodně PBDE (pravděpodobně z počítače či z nábytku) a screeningový test odhalil také chlorovaný zpomalovač hoření, který se přidává do barev, omítek, plastů či izolačních pěn (konkrétně se jedná o látku tri(chlorizopropyl)-fosfát - TCPP). "Zatímco o PVC je známo, že obsahuje ftaláty, v případě různých zpomalovačů hoření se o jejich nebezpečnosti a obsahu ve výrobcích zatím příliš nehovoří. Udělám tedy ze své pozice vše pro to, aby REACH tuto mezeru vyplnil a zaručil spotřebitelům právo na informace o obsahu chemických látek ve výrobcích a hlavně pak, aby zaručoval náhradu nebezpečných chemických bezpečnějšími alternativami tam, kde existují," reagoval na výsledek testů prachu ze své kanceláře RNDr. Martin Bursík.

Pro obsah sledovaných látek v prachu na pracovišti a ve srážkové vodě nejsou zavedeny žádné limity. Nebylo proto možné je s nějakými limity porovnávat. "Považujeme však za problém už jejich samotnou přítomnost v prachu a dešťových srážkách," řekl Petrlík.

I na základě výsledků analýzy prachu a vzorků deště bude Arnika společně s dalšími evropskými ekologickými a spotřebitelskými organizacemi prosazovat, aby poslanci Evropského parlamentu ve druhém čtení do nařízení o REACHi zapracovali:

1) povinnost náhrady nebezpečných chemických látek tam, kde je to možné

2) právo na informace o obsahu nebezpečných chemických látek ve výrobcích včetně dostupnosti informací o jejich působení na zdraví lidí a životní prostředí

3) garantování chemické bezpečnosti výrobků ze strany průmyslu

4) průhlednost a dostupnost informací neomezovanou pod záminkou "obchodního tajemství".

"Všechny naše požadavky jsou v souladu s peticí Budoucnost bez jedů II, kterou podepsalo přes 14 tisíc lidí včetně Martina Bursíka. Doufáme, že tentokrát jejich přání bude ignorovat i méně českých poslanců Evropského parlamentu," řekl Petrlík.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu