Praha 6 nemyslí obnovu parku v Thákurově ulici příliš vážně

18.12.2008 - PRAHA | Tiskové zprávy
Na první pohled to vypadá jako velký úspěch. Namísto plánované holoseče celého parku v Thákurově ulici povolila radnice Prahy 6 Technické správě komunikací pokácet jen tři stromy. Jenže podle odborných posudků by nemusely padnout ani ty. Radnice navíc nevyužila svého práva a nechce nařídit náhradní výsadbu stromů, které byly z aleje vykáceny dříve. Stromy jsou zanedbané a přímo mezi nimi parkují auta, která poškozují kmeny a kořeny. Společnost Šáreckého údolí se proto odvolala proti vydanému povolení a žádá přísnější postup.

„Radnice Prahy 6 deklarovala svůj zájem o zachování parku. Domnívali jsme se proto, že úřad nařídí výsadbu všech stromů, které v alejích v Thákurově ulici chybí. To se ale nestalo. Úřad svůj postup nedokázal ani obhájit. Vydané povolení je v rozporu se zákonem na ochranu přírody,“ vysvětlil důvod k podání odvolání Arniky Martin Skalský z Centra pro podporu občanů, který v řízení zastupuje Společnost Šáreckého údolí. O věci tak nyní bude rozhodovat odbor životního prostředí magistrátu.

Technická správa komunikací (TSK) chtěla původně vykácet všech 31 stromů v parku s tím, že jsou ve špatném stavu. Praha 6 také plánovala zúžení parku a vytvoření nových parkovacích stání z jeho okrajů.

Vzniklo celkem sedm znaleckých posudků, které se vesměs (až na posudky zadané TSK) shodly na tom, že stromy mají vysokou hodnotu a kácet je by byla škoda. Odbor životního prostředí Prahy 6 nakonec povolil pokácet tři stromy. Znalci z Agentury ochrany přírody a krajiny přitom jejich hodnotu vyčíslili na 717 858 korun a doporučili pokácet jen jediný strom. V parku pak má být vysazeno šest nových lip.

„Náhradní výsadba šesti stromů nemůže nahradit ztrátu, k níž kácením tří vzrostlých lip dojde, navíc když v alejích chybí dvanáct stromů, které byly pokáceny v minulých letech, a správce parku místo nich nedosadil žádnou náhradu,“ upozorňuje mluvčí Arniky Zora Kasiková. „Jedinou příležitostí, kdy může úřad nařídit výsadbu stromů, je přitom chvíle, kdy se povoluje nějaké kácení. Praha 6 svou pravomoc nevyužila, a proto hrozí, že park bude stále nekompletní,“ uvedla Kasiková.

O park v Thákurově ulici se zajímá také Česká inspekce životního prostředí, která vede s Technickou správou komunikací sankční řízení za poškození stromů zanedbáním péče. Jako trest za poničení lip nemá padnout finanční pokuta, ale nařízení konkrétních opatření k zajištění dobrých životních podmínek pro všechny stromy v parku.

Pokud magistrát výhrady občanských sdružení uzná, vrátí se celá věc zpět na odbor životního prostředí Prahy 6. Petici proti kácení stromů v Thákurově ulici podpořilo více než patnáct set lidí. 

Aktivity Centra pro podporu občanů byly podpořeny z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu, prostřednictvím Blokového grantu Nadace rozvoje občanské společnosti.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu