Praha – město pro život

„Jdi a otevři dveře.
Třeba je tam venku strom,
nebo les, nebo zahrada,
nebo magické město.”

(Miroslav Holub)


Pro kvalitu života v Praze je významná zejména problematiku zeleně a ochrany stromů a územní plán, který určuje další rozvoj města. Sledujeme také probíhající změny územního plánu a pomáháme občanům podávat k nim připomínky. Spolupracujeme s desítkami místních občanských sdružení a iniciativ a poskytujeme bezplatné poradenství obyvatelům, kteří chtějí přispět k lepšímu životu v metropoli.

sidlistePraha patří k urbanistickým a architektonickým klenotům a její centrum je zařazeno na prestižní seznam světových památek UNESCO; nicméně kvalita života v Praze tomu neodpovídá. V mezinárodním srovnání prováděném agenturou Mercer se Praha dlouhodobě pohybuje kolem 70. místa z 215 světových měst. Začíná se říkat, že Praha je sice nejkrásnějším městem světa, ale žít se v něm nedá.

Je paradoxní, že drtivá většina obyvatel „nejkrásnějšího města světa“ žije v nekvalitním prostředí panelových sídlišť. Avšak ani v centrálních částech metropole není život zcela bez problémů. Praha patří mezi evropská města s nejvíce znečištěným ovzduším, za což může zejména neregulovaná automobilová doprava.

hradcanskaJedním z podstatných faktorů, které určují, zda se obyvatelům v daném městě dobře žije, je množství a kvalita zeleně a veřejných prostranství. Právě zeleň totiž vyvažuje negativní dopady civilizace – zejména hluk a exhalace způsobované automobilovou dopravou, ale také beton staveb a asfalt chodníků a silnic. Uchování stromů, parků a dalších veřejně přístupných zelených ploch v centrálních částech Prahy je klíčové pro udržitelný rozvoj města i pro zdraví a kvalitní život jeho obyvatel.

Ke kvalitnímu životu přispívá také kvalitní architektura a chytré plánování rozvoje města. Mnoho dobrých příkladů hodných následování však v Praze nenajdeme. V posledních dvaceti letech vyrostla na řadě míst Prahy především administrativní centra a obchodní komplexy, zatímco výstavba občanské vybavenosti, staveb pro kulturu, vzdělávání a sport dlouhodobě stagnuje.