Právo na město a účast veřejnosti

13.3.2017 - Praha | Akce
Filosofický koncept práva na město prosazuje, aby město bylo vytvářeno především jeho obyvateli; lidmi, kteří žijí v konkrétních místech a mají právo rozhodovat o tom, jak jejich okolí bude vypadat. Realita je ovšem taková, že ve společnosti pozdního kapitalismu v drtivé většině o podobě města rozhoduje především síla stavebních investic a tlak na co největší ekonomické zhodnocení prostoru.

Arnika se dlouhodobě zabývá sledováním pražské výstavby, přičemž jejím hlavním úsilím je tlak na řídící instituce a dotčené orgány, aby do rozhodování o územním rozvoji byli zahrnuti také obyvatelé konkrétních lokalit.
Členové pražského týmu Arniky Václav Orcígr a Michal Křivohlávek v přednášce představí základní východiska teoretických přístupů k městu jako prostředí tvořeného lidmi, kteří ho obývají. Dále pak shrnou výsledky výzkumu, který sledoval možnosti zapojení aktivních obyvatel do stavebních projektů i přípravy regulačních dokumentů, a ukáží praktické příklady občanské participace v plánování města.

 

13. 3. 2017 ve 20:00, Autonomní sociální centrum Klinika, Jeseniova 60, Praha 3

Banner-stika

Sledujte nás: