Pražský územní plán: jaká je situace

24.6.2010 - Praha | Akce
Pracovní seminář pro zástupce pražských nevládních organizací, občanských sdružení a iniciativ a pro komunální politiky.

24. června 2010 / 16.00 – 19.00 hodin

tiskový sál Nové radnice (Mariánské náměstí 2, Praha 1)

Pořádá sdružení Arnika

Program:
1/ Současná situace územního plánu
  • Co se stalo od podání připomínek ke konceptu?
  • Jak probíhají vlny změn a co to znamená?
  • Co chtít od nového územního plánu?

Lukáš Matějka, Martin Skalský / Arnika

2/ Příprava územního plánu z pohledu zpracovatele

Martin Čemus, Odbor územního plánu hlavního města Prah

3/ Rozhodování zastupitelstva a výboru územního rozvoje

Zuzana Drhová, zastupitelka Prahy

4/ Projednávání územního plánu na úrovni městských částí

Luděk Šikola, Ekologický právní servis

5/ Možnosti žalob proti územnímu plánu
  • Jaké jsou možnosti žalob proti územnímu plánu?
  • Co vyplývá z dosavadních kauz?

Luděk Šikola / Ekologický právní servis, Petr Hejl / starosta Suchdola

6/ Jaký vývoj lze očekávat a co můžeme společně udělat
  • Jaké jsou možnosti spolupráce na podzim?
  • Co by nám pomohlo k větší efektivitě?
Doprovodný program:
Burza připomínek

Prosíme zástupce občanských sdružení a iniciativ, aby s sebou přinesli podpisové listiny připomínek k územnímu plánu, pod něž stále shánějí připomínky. Na místě je možné si vzájemně vyměnit podpisy a podpisové archy.

Výstava kauz

Věnujete se ochraně životního prostředí a namítáte konkrétní problémy spojené s územním plánem? Informujte ostatní! Na semináři nebude dostatek času na to, aby každý účastník mohl podrobně vysvětlit problém, kterému se věnuje. Připravte si proto plakát formátu A2 nebo A1 a na něm problém popište, případně doplňte obrázky. Každý se tak bude moci s Vaší kauzou seznámit. Budete-li o to mít zájem, Vaše plakáty poté rádi využijeme také při plánované informační výstavě o pražském územním plánu. Instalace plakátů bude probíhat mezi 15 a 16 hodinou (před začátkem semináře).

Banner-stika

Sledujte nás: