en ru

Předvolební servis: Hodlají se strany řídit požadavky Pražanů nebo developerské lobby?

7.10.2014 - PRAHA | Tiskové zprávy
Nakolik budou členové vedení Prahy otevření po volbách svým občanům, jaký deklarují přístup k územnímu plánu nebo jak se chtějí vyrovnat s tlakem developerů na další změny Prahy? Arnika analyzovala předvolební programy devíti nejsilnějších stran a sestavila žebříček od stran občanům nejotevřenějších až po ty, které otevřeně deklarují, že by jim lidé do vládnutí vůbec neměli mluvit. Občany a městské části by podle svých programů nejvíce respektovaly Trojkoalice a Piráti, na opačné straně spektra pak jsou Strava svobodných občanů a ANO.

Porovnejte si své názory s kandidáty ve volební kalkulačce na http://zmenyprahy.cz

 „Jsme si sice vědomi, že předvolební programy nejsou zárukou, jak přesně se strany po volbách budou chovat, ale i přesto ukazují, jak kandidáti k Pražanům obecně přistupují. Kdo už v předvolebním programu napíše, že hodlá tlačit na výstavbu dálnic nebo inicioval změnu legislativy na omezení práv občanů, ten s obyvateli hlavního města plnohodnotný dialog těžko zahájí. Voliči tady ale nejsou od toho, aby jednou za čtyři roky vyjádřili názor a pak byli zticha. Veřejná kontrola a účast veřejnosti v rozhodování jsou jedněmi z nejdůležitějších nástrojů proti korupci,“ říká právnička Arniky Vendula Zahumenská.

Kromě tabulky níže připravuje ještě Arnika zveřejnění analýzy, jak zastupitelé ze stran současného vedení Prahy v minulé období reálně hlasovali.

I  po volbách budeme hájit zájmy Pražanů a hlídat kroky politiků. Pomozte nám pokračovat v započaté práci.

nebo
,- Kč
darujme

 

Pořadí

Shrnutí

Výběr z volebního programu

Trojkoalice

Trojkoalice považuje za klíčové zahrnout do rozhodování o budoucím rozvoji Prahy městské části, které by měly mít odpovědnost za rozvoj svěřeného území. Programu však chybějí konkrétní kroky, ačkoli se Trojkoalice tématu aktivně věnuje.

O veřejný prostor se musí pečovat průběžně. Posílíme roli městských částí v procesu územního plánování. Územní plán s regulativy bude zárukou zdravého rozvoje města.

Česká pirátská strana

České pirátské strany stojí na otevřenosti Magistrátu občanům a na co nejširším přístupu k informacím. Je zřejmé, že otázkám spojeným s územním plánem se Česká pirátská strana dosud výrazněji nevěnovala, proto je jejich program jen obecný.

Prosazujeme, aby nové stavby kreativně využívaly opuštěné plochy („brownfields“) a aby měla v městech před průmyslovými skladišti přednost moderní architektura a kultura. Rozhodovací a dozorčí činnost města se musí soustředit hlavně na velké projekty. Lidé by měli mít možnost aktivně se zapojit do projednávání otázek týkajících se územního plánování, krajiny a životního prostředí a také vyvolat o těchto otázkách referendum.

TOP 09

TOP 09 sází na Institut plánování a rozvoje a nový Metropolitní plán. Nepředkládá však jasné závazky směřující ke spolupráci s veřejností a městskými částmi.

Územní plánování bylo symbolem korupčního prostředí a devastace města za éry ODS. Proto jsme vše od základu začali měnit. Odmítli jsme aktualizovat od základů špatný starý územní plán. Namísto něj postupně vznikají nové klíčové dokumenty, které konečně nasměrují Prahu do 21. století.

ČSSD

ČSSD letos věnovala podstatnou část programu právě územnímu rozvoji Prahy. Má vytyčeny cíle, ale kroky, kterými jich chce dosáhnout, nejsou dostatečné.

Prosadíme legislativní změny, které zvýší pravomoci hlavního města a městských částí v oblasti regulace developerských projektů a možnosti ovlivňovat způsob začlenění nových projektů do širšího urbanistického kontextu. Prostřednictvím nové legislativy také zavedeme povinné odvody investorů, jež budou účelově vázány na rozvoj veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti.

KSČM

KSČM si sice uvědomuje, že bez diskuse s občany by územní plánování probíhat nemělo, ale je velmi nejisté, zda může fungovat vytváření občanských rad shora (a formalizace celého procesu) namísto otevřené diskuse s již existujícími iniciativami.

Zastoupení odborníků, občanských sdružení a iniciativ činných na území města v komisích rad a poměrné zastoupení ve výborech zastupitelstev dle výsledku voleb. Vytváření místních občanských rad ze zástupců občanských sdružení, iniciativ a aktivních občanů, které budou poradními orgány zastupitelstev a jejich výborů.

ODS

Program ODS sice na jednu stranu požaduje větší míru zapojení městských částí do územního plánování, na druhou stranu se ale jedná jen o mlhavý popis. Současně se ODS už v programu vymezuje proti občanské společnosti.

Územní plán má z Prahy vytvořit příjemné místo pro její obyvatele, vhodné pro podnikání, přívětivé pro turisty a s dostatkem prostoru pro volnočasové aktivity. Není to experiment ke zvýhodnění vybrané skupiny obyvatel, ať už jde o developery, úředníky nebo zájmová občanská sdružení. Při jeho úpravách budeme posilovat názor městských částí, ty mají totiž k Pražanům nejblíže.

Pro Prahu

Program je v bodě územního plánování jen obecný. Nelze z něj vyčíst, jak konkrétně si strana představuje spolupráci s občany a městskými částmi, ani jak konkrétně se má při jednání o Metropolitním plánu postupovat.

V oblasti územního plánování a rozvoje je pro nás podstatná kontinuita a čitelnost. Nechceme zbytečně rušit koncepce, které se připravují, neboť se jedná o téma, které musí přesahovat několik funkčních období. To se týká i přípravy tzv. metropolitního plánu. Chceme ovšem provést takové změny, které učiní plán smysluplnějším a konkrétnějším.

ANO

ANO nemá vymezeny cíle, které by se vztahovaly k pražskému územnímu plánování, ačkoli se jedná o zásadní otázku. To budí dojem, že její kandidáti nejsou s touto problematikou dostatečně obeznámeni a nemají žádný plán.

Prioritními projekty jsou modernizace D1, dostavba Pražského okruhu R1, propojení D1 s D11, dokončení dálnice D8 a plavebního stupně Děčín. Tato opatření přispějí k poklesu nezaměstnanosti, odlehčení přetížené sítě silnic a snížení nehodovosti s pozitivním dopadem do rozpočtu země.  

Strana svobodných občanů

Svobodní se silně vymezují proti občanské společnosti a respektování práva podílet se na rozhodování o životním prostředí. Jejich program nevytváří prostor pro komunitní práci a otevřenou diskusi.

Svobodní jsou pro zastavení dotací tzv. environmentalistickým spolkům. Svobodní jsou pro změnu zákonů tak, aby občanská sdružení neměla možnost svévolně blokovat investice, které splňují stanovené podmínky. Účastníky stavebního řízení by měli být vlastníci sousedních pozemků, nikoliv samozvané ekologické organizace.

 

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu