Články

Příklady dobré praxe

PVC a ftaláty

V České republice několik nemocnic provedlo náhradu části zdravotnického i nezdravotnického vybavení z PVC za bezpečnější alternativní výrobky. Jejich seznam a další informace najdete v tomto odkaze.

Environmentální management (EMS)

Některé české nemocnice zavedly některý ze systémů environmentálního managementu. Jedná se především o normu ISO 14001. Systém EMAS dosud nemá žádná česká nemocnice (stav ke konci roku 2012), i když minimálně v jedné se zavedení EMAS připravuje. Oproti některým zemím Evropské unie (zejména Německu) je však proces implementace systémů EMS v ČR zatím na počátku.

 

toxické látky

Banner-stika

Sledujte nás: