Příklady dobré praxe - motivační systém s čárovými kódy

10.9.2014 - PRAHA | Články
Pravděpodobně již více než dvacet měst a obcí motivuje své obyvatele ke třídění tím, že jim nabízí slevu z poplatku za odpady podle množství vytříděných surovin, zavedením tzv. systému s čárovými kódy. V článku je systém popsán a uvedeny příklady dvou měst, kde systém zavedli (Letohrad, Nový Bydžov).

 

Již řadu let obce a města ČR přemýšlí o tom, jak motivovat domácnosti ke snižování směsného odpadu a recyklaci. Jednou z možností, která se ujala, je tzv. motivační systém s čárovými kódy. Jeho princip spočívá v tom, že domácnost, která se do tohoto systému zapojí, získá slevu na poplatku za odpady. Výše slevy je odvozena od množství vytříděných surovin a je uvedena v obecně závazné vyhlášce obce. Výška slevy se pohybuje u papíru mezi 0,50 až 0,80 Kč za každý kilogram, u plastů a nápojových kartonů od 1,50 do 4 Kč za každý kilogram. Někdy je také určena cena za balík či pytel, přičemž jsou stanoveny podmínky pro to, jak mají vypadat (např. balík papíru musí vážit minimálně 10 kilogramů, obaly v pytlích musí být stlačené).

Kolik která domácnost vytřídí, se určí na základě vážení pytlů a balíků, které jsou označeny čárovým kódem (každá domácnost má svůj). Výsledky vážení a výše slevy jsou obvykle v měsíčním intervalu zveřejňovány na webu obce. Pytle a balíky odkládají domácnosti na stanovená místa, z kterých se sváží. V malých obcích a městech nad 15 tisíc obyvatel musí obyvatelé balíky a pytle odnést na sběrný dvůr či sběrné místo.

Počítačové vybavení s příslušným software, váhu, čtečku čárových kódů nabízí již několik firem. Například firma Jiří Bárta Software, který má nejvíce referencí, nabízí dodávku na klíč – program, tisk čárových kódů, váha, čtečka, notebook, celá dodávka vyjde přibližně na 55 tisíc Kč.

Přehled dodavatelů:

http://www.bartasoftware.cz/odpad.htm (nejvíce referencí, program do tří tisíc zapojených rodin)

http://chytreodpady.cz (systém ECONIT - zaveden v Trojanovicích v Moravskoslezském kraji)

http://www.codeware.cz/reseni/trideni-odpadu-pomoci-caroveho-kodu_192.html (Chelčice)

http://www.probaze.cz/odpady/odpady/index.html (Mladá Boleslav / mezinárodní firma)

Příklad města Letohrad

Tříděný sběr odpadu je v Letohradu zajištěn pomocí barevných kontejnerů na ulici (kovy, sklo bílé a barevné, plasty, papír) a pomocí pytlového sběru s odvozem od domu (každých 14 dní). Kovy lze prodat také ve výkupně surovin, odevzdat v jednom ze dvou sběrných dvorů či při sběru, který organizují místní dobrovolní hasiči. Bioodpady se třídí do 831 hnědých popelnic nebo je možné je odvézt na komunitní kompostárnu s kapacitou do 150 tun za rok. Ve sběrném dvoře si také občané mohou půjčit drtiče větví. Zajištěno je i nakládání s elektroodpady, nebezpečnými odpady a textilem.

V roce 2006 se v Letohradu rozhodli motivovat domácnosti k lepšímu třídění zavedením pytlového sběru papíru, plastů a nápojových kartonů s odvozem od domu. Obyvatelé Letohradu mohou do pytlů třídit šest druhů odpadu: čiré plastové folie, PET lahve, směsný plast, nápojové kartony, směsný papír a kartonový papír. První tři položky lze odkládat do plastových pytlů o minimálním objemu 110 litrů. Pytle si lidé sami kupují. Hlídá se, aby pytle byly plné, plasty řádně stlačené. Papír je možné svazovat do balíků o minimální hmotnosti 10 kilogramů. Nápojové kartony se sbírají do 80 litrových pytlů od Ekokomu. Svoz pytlů zajišťují Komunální služby s.r.o. se sídlem v Jablonném nad Orlicí - http://www.kos-jablonne.cz/.

Každý pytel či balík označí domácnost čárovým kódem, který má přidělen. Za každý balík papíru o váze nejméně 10 kg dostane domácnost přiděleny 2 body, za každý pytel plastů dostane 4 body (PET láhve musí být stlačeny, plasty správně roztříděny), za pytel s nápojovými kartony 3 body (kartony musí být stlačeny). Za každý bod je sleva 5 Kč.

Vývoj množství vytříděných odpadů je vidět v následující tabulce:

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

PAP (kg/os/rok)

5,7

18,3

25,2

27,5

33,5

23,9

28,5

PLA (kg/os/rok)

8,2

9

12,1

10,7

13,2

12,2

13,7

Sklo (kg/os/rok)

14,3

13,7

14,2

15,5

16,5

12,6

13,3

NK (kg/os/rok)

0

0,4

0,9

1

1,5

1,3

1,3

celkem (kg/os/rok)

28,2

41,4

52,4

54,7

64,7

50

56,8

Z tabulky vyplývá, že model vedl již během 2 let k výraznému zvýšení množství vytříděných surovin. Účinnost systému lze doložit i nízkým počtem potřebných kontejnerů na tříděný odpad. V Letohradu bylo v roce 2013 instalováno pouze 18 kontejnerů na papír (o objemu 1100 litrů) a 20 kontejnerů na plasty (o objemu 1100 litrů). Kontejnerů na bílé a barevné sklo je instalováno celkem 45 kusů. Motivační systém vedl ke snížení produkce směsného odpadu. Jeho množství mezi roky 2006 a 2011 kleslo ze 1640 na 1376 tun (produkce směsných odpadů klesla o cca. 40 kg, na 217 kg na 1 obyvatel a rok).

Náklady na odpadové hospodářství v roce 2006 činily 3.631.000,- Kč, v roce 2011 to bylo 3.910.000,- Kč. Příjmy od Ekokomu vzrostlo ve stejném období ze 422.120,- Kč na 1.067.670,- Kč. Náklady na tříděný sběr (kontejnery, pytle) a provoz kompostárny v roce 2011 byl 872.960,- Kč. Celkově mělo město v roce 2011 téměř vyrovnané příjmy a náklady při místním poplatku 650 Kč na 1 obyvatele.

Kontaktní osoba: pí. Hana Koblížková, tel.: 465 676 438, e-mail: hana.koblizkova@letohrad.eu

Příklad města Nový Bydžov

V Novém Bydžově zavedli podobně jako v Letohradu doplňkový pytlový svoz odpadů od 1. 4. 2011. Lidé, kteří se do systému zapojí, dostávají slevu za každý vytříděny kilogram plastů, nápojových kartonů a papíru. Původní sleva byla stanovena pro plasty a nápojové kartony na 1,50 Kč za 1 kg a u papíru 0,40 Kč za 1 kg. V roce 2012 však město slevu zvýšilo na dvojnásobek (3 Kč za 1 kg plastů a nápojových kartonů, 0,80 Kč za 1 kg papíru). Mimo odměny město pro obyvatele zajišťuje dvakrát ročně nákup pytlů (město to stojí celkem cca. 60.000,- Kč za rok) a jejich svoz. Ten zajišťují technické služby města. Pytle odváží do sběrného dvora, kde je váží a načítají čárové kódy. V roce 2013, tedy 2 roky po spuštění systému, bylo do systému zapojeno 1100 domácností. Odevzdáno bylo 21358 pytlů s plasty (44,1 tuny), 12082 pytlů s papírem (64,1 tuny) a 4596 pytlů s nápojovými kartony (5,3 tuny). Průměrná sleva na domácnost byla 174 Kč, medián (průměrná sleva na domácnost z hlediska pořadí) 137 Kč (45 domácností získalo slevu přesahující 500 Kč). Sleva se odečítá z poplatku za následující rok.

Kontaktní osoba: pí. Lenka Hlaváčková, tel.: 495 703 963, e-mail: hlavackova@novybdzov.cz

 

 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu