Proč jsou úpravy vodních toků problematické

29.5.2020 - PRAHA | Články
Hamburg
Fotka od liggraphy z Pixabay

Brzy po spoutání vodních toků se zjistilo, že mají i jiné funkce než protéct městem a naplnit potřeby lidí. Toky mají významné funkce krajinné i přírodní, jsou důležitou součástí vodního cyklu, ale jsou také domovem mnoha druhů organismů a umožňují existenci mnoha druhů na svých březích a v přilehlých, na vodě závislých ekosystémech, jako jsou lužní lesy.

Stále nepochopeným faktem pak je fungování vodních toků. Jejich jednotlivé části totiž nejsou oddělené, dokonce ani jednotlivé vodní toky nejsou oddělené, naopak, naprostá propojenost způsobuje, že každá provedená úprava má dalekosáhlý vliv.Narovnané řeky odvádí vodu rychle, takže vysychá krajina i spodní voda, se kterou vodní toky komunikují.

Rychlejší odvod vody se v každém dalším městě načítá a končí obrovskou záplavou o trochu níž po toku řeky, zúžení a zahloubení řeky pak často vede k jejímu dalšímu zahlubování způsobovanému obrovskou sílou vody, která odnáší říční dno, postupně ale narušuje stabilitu břehů a celého svého okolí.Přehrady zadrží vodu pro celý následující tok, jezy zamezí migraci vodních organismů a změní proudění celé řeky, takže se změní celý říční ekosystém.

Úpravy řek také celkově narušují krajinotvorné procesy řek včetně sedimentace.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu