Projekt občanského monitoringu ovzduší AirMQ pokračuje v sérii vzdělávacích webinářů pro obyvatele běloruských měst

29.6.2020 - BĚLORUSKO | Novinky
FOTO: Ekodom
Série vzdělávacích webinářů pořádaná neziskovou organizací Ekodom, která začala 17. dubna, pokračovala seminářem 11. června. Tento webinář byl věnován pandemii covid-19 a systému občanského monitoringu ovzduší v Bělorusku. Účastníci webináře se seznámili s výsledky studií o vlivu znečištění ovzduší na úmrtnost na covid-19. Také dostali informace o občanském monitoringu ovzduší, který poskytuje spolehlivé údaje o znečištění ovzduší v Bělorusku, které nejsou jinak veřejnosti snadno dostupné.

Systém AirMQ vznikl spoluprací ekologických aktivistů z běloruských měst, místní ekologické organizace Ekodom a české nevládní organizace Arnika v rámci projektu „Čistý vzduch. Řešení pro Bělorusko”, který na začátku webináře představila projektová manažerka AirMQ Julia Lisitsa. Ekologická expertka Irina Sukhy pak účastníkům představila hlavní oblasti, kterým se věnuje organizace Ekodom jako taková. 

Jako první vystoupil Michail Doroshevich, výzkumný pracovník a nezávislý odborník v oblasti vývoje internetových technologií, zástupce organizace Minsk Smart City. Michail sdílel nejnovější výzkum dopadu pandemie covid-19 na životní prostředí. Představil zajímavou predikci, že počet lidí, kteří budou ochotni uplatnit svá práva na čisté životní prostředí, po pandemii vzroste. Mluvil také o souvislostech mezi pandemií a ekologickým znečištěním a představil infografiku s údaji WHO, která demonstrovala korelaci mezi úmrtností na covid-19 a znečištěním ovzduší. 

Expert také upozornil na běloruské cíle udržitelného rozvoje, jedním z nichž  je snižování negativního dopadu na životní prostředí ve městech, a uvedl doporučení WHO pro nápravu situace znečištění v průmyslových centrech.Pak představil běloruské statistiky ohledně monitoringu znečištění ovzduší, znečištění měst, překračování ukazatelů znečištění a jeho příčinám. Řečník uvedl jako příklad mezinárodní praxi monitoringu (Sensor Community) a upozornil posluchače, že je nutné začít sledovat kvalitu ovzduší stejně často a důkladně jako sledujeme předpověď počasí.

V druhé části webináře tvůrce systému AirMQ Ivan Betsun hovořil o problémech, které musel projekt na začátku překonat, o výzvách, se kterými se tým setkával a o překonaných překážkách. Podrobně popsal historii vzniku senzorů a přiblížil posluchačům jejich součástky a vybavení, které se už podařilo v Bělorusku otestovat. Do budoucna se systém AirMQ plánuje rozšířit o monitoring hlukového znečištění, ale hlavním cílem projektu zůstává rovnoměrné pokrytí veřejným systémem monitorovacích stanic, které měří pevné částice ve vzduchu. 

Za hlavní důvody vzniku projektu AirMQ označil Ivan Betsun absenci oficiálních údajů, nepřesnost ukazatelů znečištění a schopnost systému AirMQ zaznamenat krátkodobé znečištění ovzduší.

Na konci webináře Ivan odpovídal na otázky účastníků a vyzval ke spolupráci ty, kteří jsou připraveni připojit se k systému monitoringu v rámci projektu.

9a6297b3f26b70a2cc83cdfc7cda1d14 XL

 

Mohl by být tento článek zajímavý pro vaše přátele?

Upozorněte je na něj hned teď: 

 

Sdílením novinky pomůžete šířit důležité informace o dění ve vašem okolí a o aktivitách Arniky.
Mockrát děkujeme!

Banner-stika

Sledujte nás: