"Provoz EPITETRA" v areálu Spolchemie (nové projednání)

14.3.2006 - ÚSTÍ NAD LABEM | Novinky
Krajský úřad Ústeckého kraje zahájil žízení žádosti o vydání integrovaného povolení pro Spolchemii. Oznámení o zahájení řízení si je možné přečíst na internotovém portálu Magistrátu města Ústí nad Labem.
Krajský úřad Ústeckého kraje zahájil řízení žádosti o vydání integrovaného povolení pro Spolchemii. Oznámení o zahájení řízení si je možné přečíst na internotovém portálu Magistrátu města Ústí nad Labem.
Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti o vydání integrovaného povolení pro provoz Epitetra v areálu společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Ústí nad Labem si lze přečíst zde.
Proces žádosti o vydání integrovaného povolení pro provoz Epitetra znovu byl zahájen poté, co Spolchemie doplnila původní žádost o vydání integrované povolení. Žádost musela Spolchemie přepracovat po odvolání Arniky a Občanské ligy Ústí nad Labem proti vydanému integrovanému povolení, které bylo vydáno Krajským úřadem Ústeckého kraje a nestanovovalo přísné podmínky provozování a monitoring provozu Epitetra. Více informací si lze přečíst zde.

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí