První patronát nad potokem - mikrorevitalizace Kadov

10.8.2012 - Kamil Repeš
V červenci 2012 proběhl první patronát nad potokem s podporou Arniky. Děti z letního tábora v Kadově si vzaly na starost dva úseky potoků v obci Kadov a Vrbno. Svépomocná revitalizace proběhla za metodického vedení Arniky. Děti nejprve podle jednoduchých klíčů určily, jaké organismy v potoce žijí. Posbíraly odpadky a posekaly trávu kolem. V toku postavily kamenné půlprahy a v jeho blízkosti vyhloubily tůňky.  Za rok, až zase budou na táboře, se přijdou podívat, jak se potok změnil. Foto: Jakub Esterka, Arnika

Banner-stika

Sledujte nás: