en ru


REACH je na světě, ale na jednotce intenzivní péče

13.12.2006 - PRAHA | Novinky
Konečné hlasování v Evropském parlamentu dnes sice dalo život nové chemické politice EU, nazývané REACH, ale zanechalo ji podle mínění ekologických a spotřebitelských nevládních organizací v kritické situaci. „REACH sice představuje pokrok oproti stávajícímu stavu, ale jeho konečná podoba je příliš slabá na to, aby byla schopna zajistit ochranu zdraví lidí a našeho životního prostředí před nebezpečnými chemickými látkami, kterými chemický průmysl každoročně zásobuje trh v tisících tun a používá je mimo jiné ve výrobcích denní spotřeby,“ komentoval schválenou podobu REACHe předseda sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík, který přihlížel závěrečnému hlasování v Evropském parlamentu. Viz TZ.
Konečné hlasování v Evropském parlamentu dnes sice dalo život nové chemické politice EU, nazývané REACH, ale zanechalo ji podle mínění ekologických a spotřebitelských nevládních organizací v kritické situaci. „REACH sice představuje pokrok oproti stávajícímu stavu, ale jeho konečná podoba je příliš slabá na to, aby byla schopna zajistit ochranu zdraví lidí a našeho životního prostředí před nebezpečnými chemickými látkami, kterými chemický průmysl každoročně zásobuje trh v tisících tun a používá je mimo jiné ve výrobcích denní spotřeby,“ komentoval schválenou podobu REACHe předseda sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík, který přihlížel závěrečnému hlasování v Evropském parlamentu. Viz TZ.
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha