Region Lorri vede v množství emisí v atmosféře v celé Arménii

25.5.2018 - PROVINCIE LORRI | Novinky
FOTO: EcoLur.org
Region Lorri mezi regiony Arménie vede v množství atmosférických emisí. Podle údajů za rok 2016 bylo do atmosféry vypouštěno 51,2 tisíc tun škodlivých látek z nehybných zdrojů emisí v Lorri, z nichž nebylo žádné procento extrahováno. Celkové množství látek vypouštěných do atmosféry z nepohyblivých zdrojů v Arménii v roce 2016 činilo 131,8 tisíc tun, z tohož bylo 33,8 % vyfiltrováno. Oxid siřičitý tvoří 29,4 % (38,7 tisíc tun) ze všech škodlivých látek emitovaných do ovzduší.

V Lorri je ovzduší znečištěno oxidem siřičitým, který byl vypuštěný z továrny na tavení mědi Alaverdi, kterou provozuje AKT jako součást společnosti Vallex Company Group. V letech 2005-2007 firma experimentálně provozovala stanici pro plynové neutralizační experimenty, avšak tato možnost byla nakonec společností považována za nevýhodnou jak z ekonomického, tak z hlediska životního prostředí. Společnost odmítla přijmout kyselinu sírovou a považovala ji za ekonomicky nepřijatelnou. Jako řešení tohoto problému společnost přesunula komín z továrny na tavení mědi Alaverdi z absolutní výšky 780 m na absolutní výšku 1078 m, což vedlo ke zvýšení poloměru znečištění oxidem siřičitým, znečistilo to okolní lesy a vesnice v Odzun, Hagvi, Aqori a Haghpat.

„Jsem znepokojena skutečností, že továrna na tavení mědí Alaverdi pokračuje ve vysoké úrovni znečištění. Továrna na tavení mědi Alaverdi stále tvrdí, že nemají se ziskem nebo že mají nulový zisk. Každopádně by měli přemýšlet o práci s novými technologiemi, které se snaží co nejméně znečišťovat životní prostředí, zejména ovzduší. Souhlasíme s tím, že nebudeme platit žádné environmentální poplatky tak, jako nebude docházet k takovému znečištění ovzduší. Včely trpí, příroda trpí a, co je nejdůležitější, lidé trpí. Ekologický poplatek je ve srovnání se způsobenými škodami mizivý,“ uvedla v rozhovoru pro portál EcoLur zástupkyně komunity v Odzunu Armine Mikayeljan.

Je třeba poznamenat, že podle amerických center na kontrolu a prevenci nemocí je oxid siřičitý jedním z faktorů, který může vést ke smrti plodu, předčasného porodu, potratu a mrtvě narozeného plodu. Znečištění ovzduší oxidem siřičitým ovlivňuje také řeku Debed, jak to bylo zjištěno vedoucí výzkumnou pracovnicí Ústavu geologických věd Národní akademie věd Arménské republiky Marine Nalbandjan, odbornicí na ICP Waters International Cooperative Program.

Banner-stika

Sledujte nás: