Řeka v zimě přinesla vítězství gymnazistům ze Dvora Králové

11.5.2011 - PRAHA | Novinky
Pozorováním života v okolí zimní řeky pokračovala třetí etapou soutěž Labské příběhy. Jako nejlepší ohodnotila porota Arniky práci družstva Klubu Natura z Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem. Na druhém místě se umístil tým ze Střední zemědělské školy a VOŠ Chrudim a třetí příčka patří studentům z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Trutnově. Nyní soutěžící pokračují závěrečnou etapou, jejíž výsledky budou známy na konci května.

Vítězné družstvo například studovalo stopy zvěře, aby zjistilo, jací živočichové se v okolí řeky pohybují v zimním období. Pečlivě také zdokumentovalo probouzející se stromy a pupeny na jejich větvích. Studenti z družstva na druhém místě kromě povinných úkolů pečlivě zpracovali i úkol doplňkový,když detailně popsali místní koloběh vody vytékající  z vodovodních kohoutků. A „bronzoví“ soutěžící doprovodili svou práci velmi zdařilými fotografiemi vody v zimě.  Podstatnou součástí této etapy bylo zpracování historie plavby po Labi. Studenti se tak dozvěděli o historii plavby od pravěku do současnosti. Autoři nejlepších prací se opět mohou těšit na knihy o životním prostředí. 

Soutěž se člení do 4 etap, každá trvá 2 měsíce. Jednotlivé etapy obsahují úkoly pro pozorování řeky a života kolem ní, 3 teoretické otázky a dále doplňkové (dobrovolné) úkoly. Výsledné práce z minulé etapy nazvané Labe v minulosti se stanou součástí připravované výstavy Labské příběhy.  Nyní studenti dokončují práce závěrečné IV. etapy nazvané „Jarní řeka“. Celkové vyhodnocení soutěže pak proběhne na konci května. Hlavní cenou pro vítězné družstvo bude vícedenní dobrodružné putování – na kole nebo na lodi - podél řeky Labe z Čech do Německa. Věcné ceny jsou připraveny i pro ostatní úspěšné soutěžící.  

Výsledky a práce studentů najdete na internetu http://arnika.org/vysledky-2

Ekovýchovný a vzdělávací projekt „Labské příběhy“ je pořádán u příležitosti Mezinárodního roku biodiverzity. Je určen pro tří až pětičlenné skupiny mladých lidí ve věku přibližně 12-18 let (z druhého stupně základních škol a ze středních škol). Probíhá ve školním roce 2010/2011 formou soutěže.

Soutěž je součástí projektu Labe - život s velkou řekou, který podpořil Státní fond životního prostředí v Programu neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP – podpora biodiverzity a související aktivity k Mezinárodnímu roku biodiverzity. Celkové náklady projektu jsou 2.473.800,- Kč , podpora ze SFŽP činí 2.000.000,- Kč.

Stránky soutěže: http://arnika.org/labske-pribehy

  • Arnika: Toxické látky a odpady

Banner-stika

Sledujte nás: