Rekonstrukce Broumarské: občané a sdružení se odvolali

14.1.2002 - PRAHA | Tiskové zprávy
Plánovanou rekonstrukcí Broumarské ulice v Praze-Kyjích je ohrožena statika románského kostela sv. Bartoloměje, prohlášeného za národní kulturní památku, a životní prostředí v obytné zástavbě. Broumarské ulici, která je již dnes dopravně přetížena, hrozí ještě větší množství projíždějících automobilů. Sdružení ARNIKA a místní občané se odvolali proti vydaným stavebním povolením na úpravy komunikace, neboť tato povolení byla vydána v rozporu s právními předpisy.
Stavební úřad Městské části Praha 14 vydal v průběhu prosince 2001 stavební povolení na tři etapy úprav Broumarské ulice, včetně úseku v těsném sousedství kostela sv. Bartoloměje. Proti těmto stavebním povolením podali majitelé rodinných domů, občanské sdružení „Zdravé Kyje“ i Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje odvolání, neboť povolení byla vydána v rozporu se stavebním zákonem, správním řádem a dalšími právními předpisy. O dalším osudu obyvatel Kyjí i významné památky bude nyní rozhodovat pražský magistrát. Stavební úřad vydal povolení přesto, že investor nepředložil všechny potřebné souhlasy a posudky, zvýšený provoz na ulici bude ohrožovat životní prostředí a unikátní památkově chráněný kostel sv. Bartoloměje. V dokumentaci dodnes chybí například statické posouzení kostela, souhlas vlastníka domu č. p. 10 s jeho demolicí a řada dalších důležitých podkladů. Podle stavebního zákona tak řízení mělo být zastaveno. „Vydaná povolení trpí takovými nezákonnostmi, že magistrátu nezbude nic jiného, než je zrušit. Investor si opravdu nedal moc práce s vypracováním podkladů a je velmi překvapující, že to místnímu stavebnímu úřadu vůbec nevadí,“ říká JUDr. Ondřej Tošner z Centra pro podporu občanů sdružení ARNIKA. Broumarskou ulicí, která prochází historickým středem Kyjí v blízkosti jak románského kostela, tak obytné zástavby, dnes projíždí přes 1500 aut za hodinu. Po plánovaném napřímení a rozšíření se komunikace stane atraktivní spojkou mezi ulicemi Českobrodskou a Chlumeckou zejména pro řidiče, kteří směřují do nákupních center na Černém Mostě. S takovým řešením zásadně nesouhlasí občanské sdružení „Zdravé Kyje“. „Podáním odvolání naše snaha o záchranu Kyjí zdaleka nekončí. Usilujeme o to, aby odbor památkové péče Magistrátu vyhlásil ochranné pásmo národní kulturní památky kostela sv. Bartoloměje. To by do budoucna zaručovalo, že Broumarská ulice, která je v těsné blízkosti kostela, nebude zneužívána jako výhodná dopravní spojka pro celou Prahu“, uvádí předsedkyně sdružení MUDr. Hana Pospíšilová.
Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu