Revitalizace Moravy a Dolního Rakouska

7.5.2012 - 9.5 Exkurze Arniky - program Ochrana přírody | Akce
Revitalizace Telčského potoka
foto: Jana Vitnerová
Třídenní exkurze je zaměřena na praktické poznání příkladů revitalizací vodních toků a dobré praxe hospodaření s vodou v krajině. Exkurze je určena zejména pro vodohospodáře, pracovníky státní správy a samosprávy, studenty, občany i občanská sdružení.

Program cesty:


Pondělí, 7. 5. 2012:

 • Odjezd z Prahy v ranních hodinách, možnost přistoupit v Jihlavě
 • Telč – revitalizace Telčského potoka, revitalizace u Vanůvku
 • Oběd v Telči, přesun na Břeclavsko
 • Lužní lesy pod Novomlýnskými nádržemi - zachovalá funkční niva řeky Dyje
 • Zlepšení migrační průchodnosti na řece Dyji (Bulhary, Lednice, Břeclav)
 • Večeře, ubytování

Úterý, 8. 5. 2012:

 • Odjezd do Vídně
 • Vídeň – revitalizace v intravilánu jako živoucí prvek města
 • Oběd
 • Nationalpark Donauen – revitalizace Dunaje v unikátním národním parku
 • Návrat na Moravu
 • Večeře, ubytování na stejném místě

Středa, 9. 5. 2012:

 • Veselí nad Moravou – obnovené rameno řeky Moravy
 • Oběd
 • Velká nad Veličkou – revitalizace několika kilometrů podhorské bystřiny
 • Odjezd do Prahy s možností vystoupit v Brně

Zajištěna je doprava, ubytování a strava, tištěné informace, tlumočení a odborný výklad ke každé navštívené lokalitě.

Přihlásit se můžete do 30. 4. 2012 u Lenky Lukáčkové

Další podrobnosti, zejména upřesnění místa a času odjezdu a podrobný program rozešleme závazně přihlášeným účastníkům později. Více se také dozvíte na telefonu 222 781 471 (Lenka Lukáčková) či 775 315 818 (Jana Vitnerová).


Cesta je uskutečněna díky podpoře Státního fondu životního prostředí a projektu Green Step.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha