Rozšíření skládky v Ďáblicích

Praha 8 - Ďáblice | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 10.1.2017
Protože skládkování je jeden z nejhorších způsobů nakládání s odpadem a několik schválených programů s ním na území Prahy do budoucna nepočítá, bylo by logické očekávat brzké uzavření skládky komunálního odpadu v Ďáblicích. Opak je ale pravdou. Skládková společnost A.S.A. zřejmě dokázala přesvědčit pražské radní. Skládka je už dnes největší v České republice – za 16 let se na ní nashromáždilo 5 milionů tun odpadu. Ačkoliv měla být uzavřena, magistrát si to nyní rozmyslel a chtěl by na ni vozit odpad ještě 15 let.

V březnu 2009 schválilo zastupitelstvo hlavního města Prahy návrh zadání tzv. celoměstsky významných změn územního plánu, jejich součástí je rozšíření skládky a její další provoz. Zastupitelé tak rozhodli přesto, že další provoz skládky odporuje Plánu odpadového hospodářství Prahy, Zásadám územního rozvoje hlavního města i předpisům EU pro nakládání s odpady.

Obyvatelé Ďáblic s dalším provozem skládky nesouhlasí, protože představuje velkou zátěž pro životní prostředí: vyvolává nepříjemný provoz nákladních automobilů přes centrum Ďáblic a práší se z ní. Provozovatel navíc porušuje provozní řád, což účinky na nedalekou obytnou zástavbu ještě prohlubuje. Lidé proto požadují uzavření skládky a její rekultivaci podle původního slibu magistrátu.

V červenci 2009 zahájilo Občanské sdružení Pro Ďáblice podpisovou akci za vyhlášení referenda o rozšíření skládky. Během krátké doby se shromáždily podpisy 850 obyvatel. Podle zákona je zastupitelstvo městské části o velikosti do tří tisíc obyvatel povinno vyhlásit místní referendum, pokud o to písemně požádá 30 % oprávněných voličů. To se brzy podařilo. Pokud se občané v referendu vyjádří proti rozšiřování skládky, bude toto přání závazné pro všechna budoucí rozhodnutí zastupitelstva městské části.

Obyvatelé Ďáblic jsou přitom zajedno se svou radnicí. Ta vydala již v prosinci 2008 usnesení, kterým odmítá rozšiřování skládky a požaduje její uzavření po naplnění takzvané druhé sekce, kam se nyní vozí odpadky. Výsledek referenda tak může podpořit postoj radnice a vyslat jasný signál magistrátu, že o rozšíření skládky nikdo nestojí.

Podle odborníků je další provoz Ďáblické skládky nevhodný. Skládkování a spalování ve spalovnách jsou dva nejhorší způsoby řešení odpadového hospodářství. Ve světě se dnes prosazují moderní koncepty nového využití odpadu, recyklace nebo model takzvaného zero waste – nulového odpadu. Pokud chce být Praha moderní metropolí, měla by se vydat touto cestou. Naopak rozšiřování kapacity skládky by na dalších patnáct let znemožnilo progresivní přístup k odpadům.

Dnešní svět vnímá odpad jako surovinu pro novou výrobu. Na naší planetě začíná být vlivem nadměrné spotřeby lidí nedostatek surovin. Navíc těžba a výroba zatěžuje životní prostředí. Proto je nutné věnovat nakládání s odpady mimořádnou pozornost.

Ďáblická skládka v územním plánu

Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy stanoví, že po skončení skládkování komunálního odpadu v Ďáblicích se má hledat další ukládání odpadu ve spolupráci se Středočeským krajem.

Pokračování provozu skládky je také v rozporu s Plánem odpadového hospodářství hl. m. Prahy i s předpisy EU, které prosté ukládání odpadu do terénu zakazují.

Rozšiřování skládky je předmětem tzv. druhé vlny celoměstsky významných změn územního plánu. V září 2014 projednali azstupitelé (a před nimi radní) připomínky občanů i městské části ke změně. Všechny instituce se změnou souhlasily.

Prodloužení integrovqaného povolení

V říjnu roku 2013 prodloužil magistrát integrované povolení pro skládku po celý rok 2014 a termín pro rekultivaci posunul do konce roku 2015. K prodloužení integrovaného povolení se nemohli místní ani městská část nijak vyjádřit. Ministerstvo životního prostředí proto zrušilo rozhodnutí Magistrátu, ale věc se dostala až k ministrovi životního prostředí a ten dal naopak za pravdu úředníkům. Sedmá změna integrovaného povolení je od října 2014 opět v platnosti. 

Více informací

Spolek Pro Ďáblice zveřejńuje akutální informace na svém webu.

O další problematických změnách územního plánu si přečtěte v publikace 30 případů změn Prahy>>>

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu