en ru

Rtuť

rtutProgram Toxické látky a odpady sdružení Arnika se od konce roku 2004 účastní mezinárodní kampaně "Zero Mercury". V jejím rámci jsme zpočátku byli aktivní především na národní úrovni a snažili se dosáhnout toho, aby české chlorové chemičky opustily co nejdříve výrobu chlóru s pomocí rtuti, což se nakonec do určité míry podařilo (viz stránky tzv. horkých míst Spolana Neratovice a Spolchemie Ústí nad Labem).Od roku 2005 jsme se zúčastnili vyjednávání evropské strategie k omezení rtuti a posléze i mezinárodních jednání vedených na půdě Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) jež vyústila v únoru 2009 v rozhodnutí zahájit rozhovory o nové mezinárodní úmluvě o rtuti. Od listopadu 2008 do dubna 2009 jsme koordinovali mezinárodní projekt zaměřený na průzkum přítomnosti rtuti v předmětech denní potřeby a ve zdravotnických pomůckách v osmi zemích světa. Koordinujeme Pracovní skupinu IPEN u pro těžké kovy a jsme členy mezinárodní sítě "Zero Mercury Working Group".

Rtuť - globální znečištění, lokální zdroje

Rtuť se jako jedna z nejdůležitějších škodlivin významně podílí na kontaminaci životního prostředí. Vyskytuje se jak v mnoha přírodních materiálech a složkách biosféry, tak i ve zpracovávaných surovinách, výrobcích a odpadech. Její pohyb v litosféře, atmosféře a hydrosféře ovlivňují nejen přírodní procesy, ale v současné době je koloběh rtuti výrazně ovlivněn lidskou činností.

Vzhledem k narůstajícím koncentracím rtuti v životním prostředí a globální kontaminaci se mezinárodní společenství začalo vážně zabývat možnostmi, jak zamezit dalším únikům tohoto toxického těžkého kovu a jeho sloučenin. V době českého předsednictví EU rozhodl Řídící výbor UNEPu (Programu OSN pro životní prostředí) o tom, že vznikne nová globální úmluva o omezování rtuti. Zástupci Ministerstva životního prostředí ČR se tak podíleli na jednom z významných rozhodnutí o globální chemické bezpečnosti. Od 7. do 11. června 2010 se ve Stockholmu sešli zástupci vlád 142 zemí světa, aby zahájili naostro rozhovory o nové globální úmluvě. Kromě nich na schůzku dorazilo i přes 100 zástupců nevládních organizací a zhruba 20 reprezentantů průmyslu.

Tyto stránky se pokusí dokumentovat, jak dochází ke kontaminaci životního prostředí v důsledku lidských aktivit a budeme na nich sledovat i přípravy mezinárodní úmluvy.