Rtuť

rtut

Rtuť - globální znečištění, lokální zdroje

Rtuť se jako jedna z nejdůležitějších škodlivin významně podílí na kontaminaci životního prostředí. Je to jedna z nejtoxičtějších látek zejména proto, že poškozuje zdravý vývoj mozku u dětí. Rtuť se v přírodě nerozkládá a hromadí se v potravním řetězci. Do těla ji dostáváme hlavně konzumací ryb.

Vzhledem k narůstajícím koncentracím rtuti v životním prostředí a globální kontaminaci vstoupila v platnost v roce 2017 tzv. Minamatská úmluva, jejímž cílem výrazně omezit úniky rtuti do životního prostředí.

Základní informace o rtuti si můžete také stáhnout v powerpointové prezentaci, která je vhodná i pro výuku žáků středních škol.

Arnika v zahraničí