S místními komunitami řešíme průmyslové znečištění Thajska

16.1.2019 - BANGKOK
Začátkem roku 2019 několik našich odborníků na toxické látky odcestovalo do Thajska, aby se zde setkali se zástupci místních komunit postižených průmyslovým znečištěním. Společně s thajskou ekologickou organizací EARTH už několik let těmto odvážným a aktivním lidem pomáháme domoci se svých práv na ochranu životního prostředí. Přispěli jsme s odběry vzorků v okolí závodů a tím jsme získali důkazy pro vyjednávání s místním průmyslem,thajskou vládou a úřady.

Během setkání jsme vyhodnocovali čtyřletou spolupráci a ptali se lidí z komunit na jejich úspěchy. Tak například drobní rybáři a místní lidé se díky evropské finanční podpoře v podobě grantů mohli stát vedoucími kampaní a systematicky se věnovat ochraně zdraví komunit před chemickým znečištěním z průmyslu. Místní lidé ocenili, že jsme jim pomohli sehnat důkazy v podobě odběrů vzorků v okolí průmyslových podniků. Místní organizace EARTH zase výrazně přispěla k tomu, že lidé žijící v blízkosti zlatého dolu v Loei vymohli na těžební společnosti kompenzace za poškozené životní prostředí. Tato organizace se také podílela na vytvoření plánu dekontaminace/asanace skládky průmyslového odpadu.

Foto: https://www.facebook.com/Karnt.Photography/

Tato galerie vznikla díky projektu „Zvyšování transparentnosti managementu průmyslového znečištění pomocí občanské vědy“ financovaného z fondů Evropské unie a podpořeného z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu transformační spolupráce ČR.

tha project

Banner-stika

Sledujte nás: