Seminář: Novela stavebního zákona & územní plán Prahy

27.9.2012 - PRAHA | Akce
Pořádají Arnika, Zelený kruh a Praguewatch

První část semináře je zaměřena na novelu stavebního zákona, schválenou parlamentem v září 2012, která přináší dílčí změny do procesu povolování staveb. Společnou kampaní nevládních organizací se podařilo odvrátit vyloučení veřejnosti ze stavebních řízení. Co můžeme udělat pro to, aby se podobné hrozby neopakovaly?

Druhá část semináře se zabývá územním plánem Prahy. Cílem je uspořádat dnes nepřehledné informace, načrtnout vývoj událostí v následujících dvou letech do konce tohoto volebního období a pojmenovat hrozící rizika. Jak propojit úsilí pražských občanských sdružení, iniciativ a městských částí a postupovat společně vůči magistrátu?

program semináře

10.00 - 13.00 Novela stavebního zákona 

 

 

 

pdfÚčast veřejnosti v rozhodování a stavební zákon1.25 MB

Společnou kampaní nevládních organizací se nedávno podařilo odvrátit hrozbu omezení práva veřejnosti vstupovat do stavebních řízení. Co se v kampani dělo a jak toho můžeme dále využít?

Martin Skalský, Arnika

Legislativní proces a návrh nevládních organizací

Jaké bylo pozadí schvalování novely stavebního zákona v parlamentu? Jaký je návrh nevládních organizací na úpravy zákonů, který může čelit dalším útokům proti účasti veřejnosti v rozhodování?

Daniel Vondrouš, Zelený kruh

 

pdfNovela stavebního zákona213.69 KB

Co konkrétně přináší novela stavebního zákona? Jaká zlepšení a jaká zhoršení na nás čekají, jak se na ně připravit a na co si dávat pozor? Podrobný výklad ke všem podstatným změnám.

pdfPlatné znění stavebního zákona1.65 MB

Petr Šedina, Arnika / Petra Humlíčková, Zelený kruh
14.00 - 16.15    Územní plán Prahy  

 

 

 

Územní plán: současná situace

Shrnutí událostí posledních let. Zrušený koncept, Metropolitní plán a změny územního plánu. Jak funguje „nový“ magistrát, co nás čeká a co hrozí? Termíny jednání a možnosti zapojení do rozhodování.

Martin Skalský, Arnika

Územní plán z pohledu bývalé zastupitelky

Jaké jsou výhody a rizika k aktuálnímu přístupu k přípravě metropolitního plánu z hlediska ochrany veřejných zájmů? Jak minimalizovat rizika? Jakou roli hrají aktualizované zásady územního rozvoje?

Zuzana Drhová, Strana Zelených

Metropolitní plán pod lupou

Co je Pražský urbanistický kroužek? Jak monitorovat vznik nového územního plánu? Definice ukazatelů a indikátorů a ukázka jejich využití na vybraných oblastech.

Martin Veselý, Praguewatch
16.30 - 18.00
Územní plán Prahy: jak postupovat společně   
Debata o aktuální situaci s cílem nalézt shodu a domluvit se společném postupu pražských občanských sdružení a iniciativ. Kdo co chystá a čím může přispět? Co komu schází? Jak se průběžně informovat? Jak vzájemně podporovat své požadavky?
open-society-fund-praha Pořádání semináře podpořila Nadace Open Society Praha v rámci grantové výzvy „Zapojení občanské společnosti do zlepšování politické kultury v ČR“ z programu „Posilování role práva“.
 
 

Akce se koná za podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

MHMP

Banner-stika

Sledujte nás: