Severovýchodní okraj Letňan - změna UP vlna 06

31.7.2010 - Praha Letňany
Změna 995 územního plánu Prahy mění funkční využití plochy z části původně určených jako "zeleň mětská a krajinná", "zahrádky a zahrádkové osady", "plochy pro pěstování zeleniny" a "orná půda" na zastavitelné území. Důvodem je plánovaná výstavba obytného komplexu "Veselská - Sever". Foto: Jan Losenický, Arnika

Banner-stika

Sledujte nás: