Šilheřovické aleje procházejí obnovou, dostávají odbornou péči i nové stromky

26.3.2015 - ŠILHEŘOVICE | Tiskové zprávy
Přestože některé zásahy v aleji vypadají v zimě, kdy se mohou provádět, dost drasticky, pro zajištění bezpečnosti provozu a zejména pro uchování biologické rozmanitosti byly nezbytné. Torza budou dál soužit jako domov mnoha druhům živočichů a většina kmenů se na jaře zazelená novými listy a malými větvičkami.
Marcela Klemensová
Udržovat si kostelík, radnici nebo kapličku jako místní chloubu, to už berou téměř jako samozřejmost v řadě obcí napříč Českem. V Šilheřovicích na Hlučínsku se navíc rozhodli, že stejnou péči si zaslouží i historické aleje, které na svém někdejším panství vysázeli Rothschildové. Peníze na výsadbu 67 mladých lip a ošetření více než dvou set letitých zelených velikánů se radnici podařilo získat z prostředků ministerstva životního prostředí, se zajištěním všech potřebných povolení pomohla Arnika. Ta stála i u vzniku samotného projektu a kontrolovala, aby celá obnova proběhla šetrně ke stromům i okolní přírodě.

„Našim cílem bylo najít obec, jejímž historickým dědictvím jsou majestátní aleje. Protože jsme zjistili, že na řadě míst aleje jsou, ale ne v nejlepším stavu, oslovili jsme několik starostů a nabídli spolupráci. Konkrétně se starostou Šilheřovic Radkem Kaňou se podařilo rychle najít společnou řeč a i díky našim kontaktům na zkušené odborníky vznikl úspěšný projekt,“ komentuje vznik spolupráce vedoucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. Marcela Klemensová z Arniky.

„Předmětem našeho zájmu jsou historické aleje, které postupně vytvořily úžasnou síť krajinných prvků, které se výrazně a pozitivně podepisují na malebnosti okolí našich Šilheřovic. Aktuální délka všech alejí, o jejichž obnovu se snažíme, je skoro devět kilometrů. Z obecního rozpočtu si však můžeme dovolit přispívat na obnovu alejí maximálně 1 %, proto využíváme i pomoc od Moravskoslezského kraje a ministerstva životního prostředí. Snažíme se dělat, co můžeme, a zatím se nám to postupnými krůčky i díky Arnice daří,“ popisuje své snahy starosta Šilheřovic Mgr. Radek Kaňa.

Aby proběhla obnova alejí zcela podle zákona, odborně správně, citlivě ke stromům i chráněným druhům v okolí a se všemi potřebnými povoleními, účastnila se Arnika celého procesu. Stranou samozřejmě nezůstala ani bezpečnost provozu na silnicích i bezpečnost lidí, kteří budou alejemi procházet a kochat se okolní malebnou krajinou.

„Přestože některé zásahy v aleji vypadají v zimě, kdy se mohou provádět, dost drasticky, pro zajištění bezpečnosti provozu a zejména pro uchování biologické rozmanitosti byly nezbytné. Torza budou dál sloužit jako domov mnoha druhům živočichů a většina kmenů se na jaře zazelená novými listy a malými větvičkami,“ dodává Klemensová.

Na současné tváři Šilheřovic a okolní krajiny se významným způsobem podepsal rod Rothschildů, kterému panství náleželo od roku 1845 až do roku 1938. Rothschildové velmi dbali na estetiku okolní krajiny, a proto také účelově zakládali aleje podél cest a spojnic významných nemovitostí na svém panství. V šilheřovických alejích rostou hlavně lípy srdčité, o které ale 70 let nikdo nepečoval. Obec se tak průběžně snaží získávat dotace a granty na jejich údržbu a obnovu, aby své historické dědictví uchovala pro budoucí generace.

Na jedné ze svých „výprav do alejí“ pozvala Arnika úředníky a další odborníky právě do Šilheřovic, aby se mohli přímo v terénu s postupnou obnovou alejí seznámit.

Loni v listopadu pak starosta Kaňa prezentoval zkušenosti s obnovou historických alejí na Konferenci Aleje 2014 – Návrat alejí ke komunikacím.

Alej podél Pasecké cesty navazuje na evropsky významnou lokalitu vyhlášenou k ochraně živočichů, kteří ke svému vývoji rozpadající se kmeny stromů potřebují. Proto je i v Šilheřovicích nutné u některých alejí volit takzvaný postupný způsob obnovy. Mladé stromky jsou dosazovány do volných míst po odumřelých stromech a torza některých stromů jsou ponechána postupnému rozkladu, aby nebyly zničeny biotopy ohrožených brouků.

Fotogalerie

 

Swiss-Cntrb  NAP                dbu

 

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu