Alej Šilheřovice - příklad postupné obnovy

21.3.2016 - Šilheřovice, Opavsko
V letech 2014-2015 se Arnika podílela na realizaci projektu postupné obnovy jedné z historických alejí v Šilheřovicích na Opavsku. V aleji  podél Pasecké cesty bylo ošetřeno celkem 208 stromů, bezpečnostní vazby byly isntalovány na 5 stromech. Jako bitop pro páchníka hnědého a další významné druhy bylo ponecháno 14 stromů ve formě torza. 28 stromů ve velmi špatném stavu bylo vykáceno. Do proluk po vykácených stromech byly vysázeny nové sazenice. Autor fotografií: Milada Valášková. Více o aleji

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí