Sklad pesticidů v Klatovech - Lubech

Plzeňský kraj | Kauzy - Toxické látky | Aktualizováno 30.7.2017
Danajský dar, tak by se dalo nazvat navrácení hospodářských budov v Klatovech - Lubech v restituci rodině původních majitelů. Stát jim budovy v padesátých letech 20. století vzal a v devadesátých je dostali zpět, ale nepoužitelné. Skladovalo se v nich totiž DDT, atrazin, lindan, endosulfan a celá řada dalších pesticidů. Budovy jimi doslova prosákly. Kontaminovaná byla i podzemní voda a půda v okolí budov. V domě přes dvůr přitom po celou dobu bydlela rodina Rychtaříkových - dědiců hospodářského stavení.

Příběh skladu

Kdybyste si půjčili šaty a ušpinili je, asi by vám připadalo normální dát je před vrácením do čistírny. Stát ani Agrochemický podnik, od kterého získali Rychtaříkovi budovy v restituci zpět, to za normální nepovažovaly. A tak se až do října roku 2010 dalo říci, že v obci Luby stojí jedy promořené hospodářské stavení a čeká na vyčištění, které bude stát miliony korun.

Majitelé, kteří znečištění nezpůsobili, se v roce 2003 obrátili se žádostí o pomoc na sdružení Arnika. Doufáme s nimi, že se nakonec podaří zamořené stavení vyčistit. Od roku 2003 jsme zadali řadu rozborů a v roce 2007 pak souhrnnou studii. Na jejich základě se podařilo přesvědčit Plzeňský kraj, aby zadal zpracování rizikové analýzy, jež jediná mohla posloužit jako vstupní informace pro žádost o dotaci na vyčištění bývalého skladu z evropských fondů. Toho se nakonec podařilo dosáhnout a za peníze získané z Operačního programu pro životní prostředí (tedy fondů EU) zahájila firma Dekonta v říjnu 2010 práce na dekontaminaci celého objektu. Alespoň jeden případ s dobrým koncem, byť se zbytkovým znečištěním se bude toto místo ještě pár let potýkat. Taková už je podstata POPs, ke kterým patří DDT anebo lindan, jimiž byly objekty v Klatovech – Lubech a jejich okolí zamořeny.

Novinky

Dekontaminace bývalého skladu pesticidů

Dekontaminace bývalého skladu pesticidů v Klatovech – Lubech začala

05.10.2010 - KLATOVY
Po téměř šestnácti letech snahy restituentů začíná nyní dekontaminace někdejších hospodářských budov v Klatovech – Lubech, které po znárodnění sloužily jako… více zde

Riziková analýza potvrdila vysokou kontaminaci bývalého skladu pesticidů a doporučila jeho dekontami

26.11.2008 - PLZEŇSKÝ KRAJ
Riziková analýza bývalého skladu pesticidů v Klatovech – Lubech (1), kterou financoval Plzeňský kraj a zadalo Město Klatovy, prošla oponentním řízením a ve… více zde

Nová česká technologie umí vyčistit staré ekologické zátěže, poradila by si i se zamořeným skladem v Klatovech

06.06.2008 - PRAHA
Na semináři v Pardubicích se veřejnost seznámila s českým patentem, který pomůže s likvidací odpadů s obsahem DDT, polychlorovaných bifenylů (PCB), lindanu,… více zde

Kraj bude financovat doprůzkum a studii staré ekologické zátěže v Klatovech - Lubech, Arnika to vítá

03.08.2007 - PLZEŇ
Sdružení Arnika předalo v Plzni kopie podpisových archů petice „Klatovy bez DDT“, kterou podepsalo dosud 823 lidí, radnímu Plzeňského kraje zodpovědnému za… více zde

Je třeba posoudit rizika plynoucí z ekologické zátěže v Klatovech - Lubech, potvrdila studie

31.07.2007 - PLZEŇ
Sdružení Arnika dnes zveřejnilo a předalo radnímu Plzeňského kraje pro životní prostředí Doc. MUDr. Borisi Kreuzbergovi, CSc. (KDU-ČSL) studii (1) shrnující… více zde

Evropský soud zakázal pesticid, který se také skladoval v Klatovech - Lubech

23.07.2007 - PLZEŇ
Evropský soud zrušil povolení velice nebezpečného pesticidu paraquat, které vydala Evropská komise v roce 2003 a tím ho vlastně zakázal. Na seznamu zakázaných… více zde

Petici za vyčištění skladu pesticidů od toxických látek podepsaly v Klatovech stovky lidí

09.06.2007 - KLATOVY
Na dva dny trvajících infostáncích v Klatovech připojilo několik stovek lidí svůj podpis pod petici "Klatovy bez DDT", která vznikla na Světový den životního… více zde

Nové rozbory potvrdily nutnost dekontaminace

29.05.2007 - PLZEŇ
Výsledky nejnovějších rozborů omítek, smetků z podlah a půdy z bývalého skladu pesticidů v Klatovech - Lubech potvrdily nutnost sanace objektu. Ukázalo se, že… více zde

Posudek potvrdil, že zdrojem kontaminace Drnového potoka v Klatovech je bývalý sklad v areálu Rychtaříkových

21.03.2007 - KLATOVY
Posudek a rozbory sedimentů, které sdružení Arnika nechalo zpracovat u Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech a u specializované… více zde

Pesticidy v Klatovech - Lubech

07.08.2006 - Oldřich Jarolím, Jindřich Petrlík
Všechny zde vyjmenované pesticidy se skladovaly v bývalém skladu pesticidů v Klatovech - Lubech anebo se v jeho zdivu, v podzemní vodě a ve smetcích z podlah… více zde

Ryby z Drnového potoka v Klatovech obsahují vysoké koncentrace dávno nepoužívaných pesticidů

18.07.2006 - KLATOVY
Ryby v Drnovém potoce pod bývalým skladem pesticidů v Klatovech - Lubech obsahují vysoké koncentrace reziduí nebezpečných látek, které se v tomto skladu… více zde

Inger Schörling označila kontaminovaný sklad v Klatovech – Lubech za časovanou ekologickou bombou

27.01.2006 - KLATOVY
Autorka knihy „REACH – Co se stalo a proč?“, bývalá poslankyně Evropského parlamentu, Švédka Inger Schörling, která dnes pracuje pro International Chemical… více zde

Autorka knihy o REACHi navštívila Klatovy - Luby

26.01.2006 - KLATOVY
Uplynulo již deset let od doby, kdy manželé Rychtaříkovi převzali v restituci objekt zamořený toxickými pesticidy. Jejich problém není dodnes vyřešen a rodina… více zde

Kauza manželů Rychtaříkových z Klatov se dostala před celosvětové fórum v Nairobi

08.10.2004 - KLATOVY/NAIROBI
O svízelné situaci manželů Rychtaříkových s kontaminovaným objektem v Klatovech - Lubech se tento týden dozvědělo celosvětové fórum v Nairobi. Sdružení Arnika… více zde

Rychtaříkovi jsou dále nuceni žít na kontaminované půdě

23.09.2004 - KLATOVY
Ani po letech vyjednávání s úřady nemají manželé Rychtaříkovi v ruce konkrétní příslib řešení problému se skladem kontaminovaným pesticidy, který jim byl… více zde

Kraj v řadě míst stále zatěžují staré jedy

27.05.2004 - PLZEŇ
Jak uvedl deník Právo, jen velmi pomalu se daří v Plzeňském kraji likvidovat staré ekologické zátěže. Pozůstatky nešetrné výroby a skladování působí neustále… více zde

Stockholmská úmluva a kraje

17.05.2004 - Jindřich Petrlík
Žijeme v době, kdy se znečištění toxickými látkami nevyhýbá ani tak panenským oblastem jako jsou severní a jižní polární oblast. Přestože v těchto místech… více zde

Úmluva omezující toxické znečištění vstoupí v platnost v pondělí

14.05.2004 - PRAHA
V pondělí 17. května vstoupí i v České republice v platnost Stockholmská úmluva (1), která zavádí přísnější kontrolu toxického znečištění. Úmluva zakazuje… více zde

Hospodářské noviny o případu stavení zamořeného DDT

14.04.2004 - PRAHA
O aktuálním stavu případu rodiny Rychtaříkových, kterým se snaží Arnika pomoci s vyčištěním hospodářských budov od DDT a dalších pesticidů, otiskly Hospodářské… více zde

Zástupci nevládek a samospráv žádají důsledný postup proti toxickému znečištění

18.12.2003 - BRNO/PRAHA/KLATOVY/LIBEREC
V Brně dnes skončil závěrečný seminář k přípravě návrhu Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy. To je dokument, který může významně ovlivnit… více zde

Společné stanovisko samospráv a NNO k Národnímu implementačnímu plánu Stockholmské úmluvy a k jejímu dalšímu naplňování

18.12.2003 - Jindřich Petrlík
Představitelé obecních samospráv a zástupci nevládních neziskových organizací (NNO), podepsaní pod tímto stanoviskem považují Stockholmskou úmluvu za důležitý… více zde

Nevládní organizace a zastupitelé se spojily proti toxickému znečištění

14.12.2003 - PRAHA
Na víkendovém semináři pořádaném sdružením Arnika se sešlo 30 zástupců nevládních organizací a místních samospráv, aby se poradili, jak bojovat se znečištěním… více zde

Proč by nás i Vás měla zajímat Stockholmská úmluva

04.12.2003 - Jindřich Petrlík
Žijeme-li svůj každodenní život, zákony nás většinou začnou zajímat až v momentě, kdy se nás bezprostředně dotýkají. Mezinárodní úmluvy jsou na tom ještě hůře,… více zde

Rychtaříkovi žádají o pomoc Evropskou unii

11.11.2003 - KLATOVY
Město Klatovy se rozhodlo, že manželům Rychtaříkovým pomůže u Evropské unie shánět peníze na dekontaminaci statku v Lubech od toxických látek (1). Je to zřejmě… více zde

Slepice na zamořeném pozemku snášejí toxická vejce

31.10.2003 - MF Dnes
Bezmála deset let se snaží manželé Rychtaříkovi z Klatov o to, aby někdo vyčistil jejich pozemek, který je zamořen zdraví nebezpečnými toxickými látkami a… více zde

Arnika žádá klatovské zastupitele o pomoc s dekontaminací zamořeného objektu

30.10.2003 - PRAHA/KLATOVY-LUBY
Sdružení Arnika se obrátilo na všechny klatovské zastupitele s naléhavou žádostí o pomoc při dekontaminaci budov manželů Rychtaříkových. „Jak prokázala naše… více zde

Rodina Rychtaříkových žije v zamořeném prostředí. K vyčištění skladu a studny se nezná předchozí majitel ani stát

07.07.2003 - ČR|Plzeňský kraj
Před čtyřiceti lety se v sousedství obytného domu rodiny Rychtaříkových začaly skladovat a připravovat pesticidy. Před téměř deseti lety získali bývalý sklad,… více zde

Fotogalerie

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu