Skládka v Pozďátkách - stav zachycený 25. září 2001

8.10.2001 - POZĎÁTKY
Místní občan zachytil stav havarované skládky u Pozďátek a jejího okolí, jak vypadal 25. září 2001. Děkujeme za poskytnutí těchto snímků.

Na snímcích je vidět spálená vegetace pod výtokem ze skládky a kontaminovaná voda prosakující tělesem skládky na povrchu. Důsledek nezodpovědného chování původního provozovatele skládky. Na plotě zůstalo varovné označení z akce Dětí Země, která se tu konala počátkem září 2001.

Autor: Mgr. Miloslav Vyskočil. Datum: 25. září 2001.

Sledujte nás: