en ru

Skládky jako zdroj kontaminace životního prostředí

1.4.2005 - Ing. Milan Havel | Články
Čtrnáct faktorů představujících rizika skládkování odpadů.
Mechanizmy transportu kontaminace ze skládky:

1) vzduch - výstup plynů, únik skládkového plynu, VOC, prach (kontaminovaný) a odpady, fléra ap.
2) voda - úniky do povrchových a podzemních vod, splachy
3) hlodavci a ptáci, hmyz, přímý kontakt člověka a skládky
4) sesuvy

Rizika skládkování:

- Fyzikální rizika -

1) organické sloučeniny ve skládkovém plynu - dichlormethan, benzen, vinylchlorid, toulen, xyleny, ethylbenzen...
2) těžké kovy - Cr, As, Cd, Cr, Hg, Pb
3) prach
4) mikrobiální patogeny - ve vzduchu u skládek a kontejnerů byly zjištěny vyšší koncentrace mikroorganismů (hub, plísní, bakterií) - např- v Itálii cca. 2,5x vyšší hodnoty
5) škůdci, havěť, hmyz
6) anorganické látky (sirovodík=sulfan=H2S)
7) zvýšená doprava, zvýšená možnost havárií
8) požáry a exploze - požáry: zdroj PCDD/F a CO, běžné, např. Švédsko udává 200-250 požárů ročně, emise dioxinů cca. 8 NTEQ/rok, Švýcarsko odhadlo emise ioxinů ze skládek v roce 1995 na 9,15 g I-TEQ, USEPA udává, že požáry skládek se podílí na emisích dioxinů 11% v r.1995, v současné době až 20% (jednou z cest snižování těchto emisí je omezení výrobků z PVC).

- Psychosociální rizika -

9) kvalita života -obtěžující faktory jako zápach po celý rok, poletující odpady do oken, na zahradě, poletující ptáci nad skládkou, hluk, prach, bláto, bahno, doprava, pracovní doba
10) psychologické faktory - obavy, stres

- Ekonomické faktory -

11) skládky vytvářejí minimum pracovních míst
12) snižují se ceny pozemků a nemovitostí

- Enviromentální faktory -

13) emise skleníkových plynů
14) plýtvání zdroji na rozdíl od minimalizace a recyklace

Nejčastější závady na skládkách z pohledu ČIŽP (Ing. Chadima - ČIŽP):

Obecně: nedodržování podmínek Provozního řádu

· nepřekrývání odpadů
· příjem nepovolených odpadů
· nedostatečná kontrola při přejímce odpadů
· únik skládkových vod mimo těleso skládky (do recipientu či podzemních vod)
· neprovádění požadovaného monitoringu
· nesprávný postup při rozlivu (recyklaci) skládkové vody
· nezabezpečení skládky oproti úletům odpadů
· nedostatečné vedení Provozního deníku
· neevidování bilance skládkových vod

Sestavil: Ing. Milan Havel, Arnika

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu