Nad velebenou spalovnou lékařského odpadu v Kumasi vyvstává řada znepokojivých otázek

6.12.2018 - KUMASI | Novinky
FOTO: Martin Holzknecht / Arnika
Kumasi je druhým největším městem v Ghaně, hlavní městem regionu Ašantsko a domovem Jeho královského veličenstva Otumfua Nany Oseie Tuta II. Najdete ho asi 200 kilometrů severozápadně od Akkry a i díky tomu je vnitrozemským kulturním a politickým centrem. Město zažilo mnohé, což můžete vidět ve Fort Kumasi, Asantehenském královském paláci nebo v Manhyia Palace. V dnešní době je zdejší významnou turistickou destinací největší tržiště pod širým nebem v západní Africe - Kejetia Market. Nic z toho však nebylo důvodem naší návštěvy Kumasi, my jsme přijeli s cílem najít spalovnu nemocničního odpadu...

Zdejší nemocnice využívá spalovnu na celou řadu druhů odpadu, ten se sem dostává zabalen v jednotlivých černých plastových pytlích, říká muž, který má obsluhu spalovny na starosti. Benjamin, jak nám ho představila jmenovka na jeho uniformě, nám celý proces spalování ochotně popsal: "Používáme ještě sekundární spalování, abychom se zbavili co největšího množství emisních částic,“ ukazuje na sytě červený hořák připojený zhruba ve dvoumetrové výšce k boční straně komína.

Ředitel nemocnice, který nás na prohlídce doprovází, je v celé věci podobně sdílný, přestože mu pravděpodobně neuniklo naše znepokojení pramenící z jeho odpovědí. Například nad tím, jak málo se zajímá o to, co se děje s potenciálně toxickým popelem ze spalovny. Soukromá společnost prý odváží hromadu spáleného odpadu jednou týdně. Kam? To nikdo z nemocnice neví.

A co nehořlavý materiál jako jsou skleněné lahvičky? U nich řešení mnohem jednodušší – Benjamin je všechny hromadí jedno místo hned vedle spalovny, k čemuž jsme žádné další vysvětlení nedostali.

Podívejte se na fotografie: Další spalovnu zdravotnických odpadů jsme našli u nemocnice v regionu Ašantů

Navzdory těmto očividným nedostatkům vedení nemocnice věří, že spalovna je bezpečné a je optimální řešení nakládání s lékařským odpadem. Sám ředitel je za její uvedení do provozu před pěti lety hrdý. Zda-li o tom byli předem informováni místní občané, kteří žijí a farmaří jen pár set metrů od spalovny, se nám zjistit nepodařilo.

Celková analýza ze zbytků popela nám řekne víc. Zdá se však velmi nepravděpodobné, že by byť nepříznivé výsledky vedly ke změně postoje managementu nemocnice v otázce odpadového hospodářství.

Banner-stika

Sledujte nás: