Spalovna v Lysé nad Labem přestane kouřit

30.5.2002 - LYSÁ NAD LABEM | Tiskové zprávy
Spalovna v Lysé nad Labem bude muset od 1. června přerušit svůj provoz. Kolaudační řízení na spalovnu nebezpečných odpadů firmy Rean bylo totiž přerušeno. Rean tedy od soboty nebude mít platné povolení k provozování zařízení a spalovna by měla přinejmenším na nějaký čas přestat kouřit. Vedoucí odboru výstavby Městského úřadu v Lysé nad Labem Josef Svačina odmítl ARNICE sdělil důvody přerušení řízení. "Neřeknu vám, proč bylo řízení přerušeno," uvedl pouze.

"Přestože to ještě nepovažujeme za výhru, je to úspěch dosavadních aktivit občanů Lysé a sdružení ARNIKA a Lysin. Bez nich by nejspíš spalovna fungovala dále. Chceme ovšem docílit toho, aby spalovna byla zastavena jednou provždy " komentuje částečný úspěch kampaně Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík ze sdružení ARNIKA.

Spalovna měla být do konce května dovybavena silem na popílek, skladovacími prostory na nebezpečné odpady a také lépe zabezpečena proti případnému požáru. To se dones nestalo. Po diskusi pořádané sdružením ARNIKA 20. května si spalovnu jel prohlédnout ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Ten prohlásil dosavadní kontroly ve spalovně za nedostatečné a nařídil další měření dioxinů. Navíc uložil České inspekci životního prostředí, aby předložila návrh na řešení situace v kontroverzním zařízení.

V neděli, 26. května si lidé z blízkého sídliště opět stěžovali na fialový kouř vycházející ze spalovny. "I kdyby se ukázalo, že spalovna je dokonalým technickým zařízením, nelze se lidem v Lysé nad Labem divit, že už jí nebudou věřit. Firma Rean se neukázala jako spolehlivý provozovatel zařízení k likvidaci nebezpečných odpadů. Nepřišla ani na diskusi s občany Lysé," říká Petrlík. Z dalších informací, které získala ARNIKA od České inspekce životního prostředí vyplývá, že ani v letošním roce neměla firma Rean zcela v pořádku evidenci odpadů. Přesto jí inspekce tolerovala skutečnost, že nebyla schopna při náhodné kontrole v lednu předložit přesnou evidenci odpadů přijatých do spalovny. Jeden ze spalovaných typů odpadů navíc podle rozborů provedených v ČKD obsahoval zvýšenou koncentraci polychlorovaných bifenylů - tedy vysoce nebezpečných látek, na jejichž likvidaci není spalovna konstruována.

Dodnes nebyla také uspokojivě vysvětlena skutečnost častého otevírání havarijního komína, které může pomáhat ředit skutečné koncentrace škodlivin a zkreslovat tak výsledky jejich kontinuálního měření. Havarijní komín by měl být otevírán jen při skutečných havarijních stavech. V polovině června má proběhnout další jednání o horkovodu ze spalovny nebezpečných odpadů do města Lysá nad Labem přímo v areálu spalovny. Svolává jej na toto datum odbor výstavby MÚ v Lysé nad Labem.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu