Špinavé metody recyklace v Thajsku ničí životní prostředí a živobytí místních. Změnit to může registr znečišťovatelů a právo na informace

29.12.2020 - BANGKOK / PRAHA | Tiskové zprávy
FOTO: archiv Arniky
Thajské Oddělení kontroly znečištění v poslední době zintenzivnilo právní kroky proti znečišťující továrně patřící společnosti Win Process. Stalo se tak po deseti letech četných stížností na dopady uniklých toxických chemikálií, které znečišťovaly místní zemědělskou půdu a plodiny v Nong Phawa, v oblasti Ban Khai, v provincii Rayong. Znečištění zde mělo velmi negativní dopady na živobytí místních komunit. Případ ukazuje, jak nezbytné je v Thajsku zavedení registru znečišťovatelů (Pollutant Release and Transfer Register, PRTR) [1].

Thajsko nejenže se musí vyrovnávat se svým vlastním odpadem, ale také s velkým množstvím odpadu dovezeného z jiných zemí. Kvůli slabé legislativě, která by regulovala výstavbu a provoz recyklačních zařízení, vypouštějí mnohé z těchto továren nebezpečné látky do životního prostředí, čímž ohrožují zdraví místních komunit. To platí také pro Nong Phawa v oblasti Ban Khai, v provincii Rayong. Již několik let se spolky a lidé z této oblasti obracejí na organizaci Ecological Alert and Recovery Thailand (EARTH) s tím, že znečištěné odpadní vody firmy Win Process ničí jejich kaučukové plantáže a znehodnocují plodiny, což má negativní dopad na jejich živobytí. Společnost Win Process se totiž zabývá recyklací nebezpečných průmyslových chemikálií jako jsou například použité oleje a maziva, průmyslová barviva, kontaminované nádoby na chemikálie, kyseliny, rozpouštědla apod.

Po mnoha peticích místních občanů proti znečištění způsobovanému továrnou Win Process prozkoumaly konečně příslušné kontrolní orgány prostory zmíněné firmy. Ta je obviněna z vypouštění odpadních vod, což má negativní dopad na zemědělskou půdu a povrchovou vodu a za důsledek uhynutí kaučukovníků. Zasažené území bylo v rámci tohoto případu vyhlášeno oblastí kontroly znečištění a chemické katastrofy a společnost bude za únik odpadních vod žalována.

„Společnosti musí nést odpovědnost a jejich práce by neměla mít negativní dopad na živobytí lidí žijících v okolních oblastech. Aby k tomu mohlo dojít, musíme využívat nástroje, které máme k dispozici, jako registr úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR) a právo veřejnosti na informace. Pokud je plánováno vybudování továren zabývajících se znečišťujícími látkami, měly by úřady požadovat tzv. posouzení dopadů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment,EIA) [2] a ještě lépe také posouzení dopadů na zdraví (Environmental Health Impact Assessment, EHIA), jedná-li se o recyklaci toxických látek,“ vysvětluje Penchom Saetang, ředitelka organizace EARTH [3]. „Jedná se o nástroje, které jsou schopny změnit současný stav v Thajsku,“ dodává.

PRTR je systém pro sběr a šíření informací o únicích a přenosu nebezpečných látek z průmyslových zařízení. Jedná se o zásadní nástroj vzhledem k právům občanů na informace a také pro samotné instituce a zařízení kontrolující únik látek používaných nebo produkovaných ve výrobním procesu. „Pokud by takový systém fungoval v Thajsku, bylo by snadné zjistit, odkud a jaké nebezpečné látky se dostávají do životního prostředí. Bylo by snazší napravit situace, kdy je poškozováno životní prostředí a lidské zdraví, jako je tomu v případě zmíňovaného Nong Phawa, případně jim i předcházet. Nejen lidé žijící v dané oblasti mají právo vědět, kdo a v jakém množství uvolňuje toxické látky do životního prostředí. Pomoc místním komunitám při prosazování jejich práv na informace je součástí mise EARTH v Thajsku. Díky společnému a mnohaletému úsilí byl negativní dopad společnosti Win Process alespoň částečně snížen,“ doplňuje Miroslava Jopková, koordinátorka projektu z programu Toxické látky a odpady organizace Arnika.

Společný projekt nevládních organizací Arnika a EARTH s názvem „Zvyšování transparentnosti managementu průmyslového znečištění pomocí občanské vědy a posílení systému EIA“ v letech 2019–2022 je financován Evropskou unií (EU) a spolufinancován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky v rámci programu transformační spolupráce Transition. Podpora místních komunit a jejich práva na informace je jedním z hlavních cílů projektu.

tha project


[1] PRTR – Pollutant Release and Transfer Register - registr úniků a přenosů znečišťujících látek je rejstříkem snadno dostupných klíčových údajů o životním prostředí poskytovaných průmyslovými zařízeními.

[2]  Cílem Posouzení dopadů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment - EIA) je zajistit řádné zohlednění vlivů navrhovaného projektu na životní prostředí.

[3] Ecological Alert and Recovery Thailand (EARTH) je nezávislá nevládní organizace usilující o sociální a environmentální udržitelnost a spravedlnost v thajské společnosti. EARTH slouží jako kontrolní subjekt monitorující strategii industrializace thajské vlády, průmyslové znečištění a vzorce neudržitelné spotřeby. Podporuje také klimatickou spravedlnost, řádnou správu veřejných věcí a odpovědnost vládních a mezinárodních úřadů. Hlavním zaměřením organizace EARTH jsou dopady nebezpečných látek na ekosystémy, místní komunity a zdraví pracovníků. Více informací najdete na www.earththailand.org/en.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu