Spolky z Prahy 5 zvou na "Běh za Vidouli"

8.9.2016 - Praha | Akce
Spolky působící na území Prahy 5 a místní obyvatelé nesouhlasí svývojem okolo Podnětu na změnu územního plánu na Vidouli pro účely další zástavby tohoto území. Na podporu záchrany Vidoule proto pořádají čtvrtý rok za sebou Běh za Vidouli, který se uskuteční v úterý 13. září od 17 hodinv ulici Na Výši 2A.

Stolová hora Vidoule se nachází v severozápadním cípu katastrálního území Jinonic. Tři části jejích svahů jsou chráněny jako přírodní památka.  Jako celek je pak Vidoule již více než 20 let součástí přírodního parku Košíře – Motol. Vidoule představuje převážně nezastavěné území, které má velký rekreační potenciál pro obyvatele Prahy 5 a Prahy 13. I podle územního plánu má Vidoule sloužit pro zeleň a rekreaci, což neumožňuje její další zástavbu.

Majitelé pozemků na Vidouli a developerské společnosti Ekospol a Finep nicméně dlouhodobě usilují o změnu tohoto stavu. Opakovaně podávají podněty na změnu územního plánu, v rámci kterých požadují další zástavbu Vidoule. Přeměně Vidoule na zastavitelné území nicméně dosud brání tři zákonné překážky:

  • Celé území  přírodního parku Košíře – Motol podléhá stavební  uzávěře (viz. Nařízení č. 10/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy)
  • Platné Zásady územního rozvoje pro území hlavního města Prahy, které jsou nadřazeny územnímu plánu, v kapitole 4.3.6 vymezují oblast Vidoule jako místo pro vytvoření rekreačního území.
  • Zabírání nových nezastavitelných ploch pro účely další zástavby v tomto případě vylučuje i ustanovení § 55 odst. 3 stavebního zákona.

Přes tato zákonná omezení doporučil Výbor územního rozvoje Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2014 pořízení naposledy podaného podnětu na změnu územního plánu na Vidouli. Stalo se tak pokoutně, mimo předem avizovaný program, na návrh předsedy výboru, Jana Slezáka (ČSSD). Pořízení změny následně v balíku s dalšími změnami schválilo Zastupitelstvo hlavního města.

V současné době je v jednání nabídka jednoho z majitelů pozemků, který odstoupil od developerského projektu výstavby v přírodním parku a nabízí své pozemky k odkupu MČ Praha 5 nebo Magistrátu hl. města Prahy.

Přes proklamovanou podporu nezastavitelnosti tohoto území jak v předvolební kampani, tak následně v programovém prohlášení současné Rady hlavního města Prahy, zadání změny je stále aktuální a  situaci nelze brát na lehkou váhu. V minulosti totiž jakákoliv zástavba Vidoule byla ze strany hlavního města Prahy obvykle rovnou odmítána. Na podporu záchrany Vidoule proto pořádáme úterý 13. září od 17 hodin čtvrtý ročník Běhu za Vidouli.

Přijďte na happening, naše obavy o budoucnost stolové hory Vidouli trvají! Nedotknutelnost Přírodního parku Košíře - Motol je z hlediska zachování kvalitního životního protsředí Prahy zcela zásadní. Kromě běhu na 5 km Vás čeká program pro celou rodinu, dětský indiánský běh, setkání s odborníky a politiky  a řada zajímavých informací.

Srdečně Vás zvou spolky (občanská sdružení)

Spolek Cibulka // Košířská Cibulačka // JINONICE – VIDOULE // Sdružení za krajinu kolem nás // Občanské sdružení za záchranu parku Kavalírka // Občanské sdružení „Za život lidskej”

Spolky jsou součástí Platformy ZaPět.

Banner-stika

Sledujte nás: