Stará ekologická zátěž v Lovochemii potenciálním rizikem?

19.9.2002 - LOVOSICE | Novinky
Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem odpověděl na podnět sdružení Arnika, aby přezkoumal možný únik toxických látek z lovosické chemičky. "Sdružení Arnika dostalo e-mailem podnět od jednoho z občanů, ve kterém upozorňoval na skutečnost, že také v Lovochemii došlo během povodní velice pravděpodobně k úniku chemických látek, konkrétně jmenoval lapto benzin. Jak se ukázalo, jde nejspíš o lakový benzin. Kontaktovali jsme proto ČIŽP, aby celou věc prozkoumala. V těchto dnech nám přišla její reakce," vysvětluje RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady. 

Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem odpověděl na podnět sdružení Arnika, aby přezkoumal možný únik toxických látek z lovosické chemičky. "Sdružení ARNIKA dostalo e-mailem podnět od jednoho z občanů, ve kterém upozorňoval na skutečnost, že také v Lovochemii došlo během povodní velice pravděpodobně k úniku chemických látek, konkrétně jmenoval lapto benzin. Jak se ukázalo, jde nejspíš o lakový benzin. Kontaktovali jsme proto ČIŽP, aby celou věc prozkoumala. V těchto dnech nám přišla její reakce," vysvětluje RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady.

K lakovému benzinu a potenciálnímu úniku ČIŽP píše: "Za léta, kdy se používal, došlo ke kontaminaci zemin v zájmovém území podniku. Tato stará ekologická zátěž se již 2 roky intenzivně sanuje a sanace byla - když přišla povodeň - cca 3 měsíce před ukončením." Sanace je financována z prostředků FNM, který má nad jejím postupem rovněž dohled. ARNIKA dnes požádala inspekci, aby zjistila, zda a jak byla stará ekologická zátěž v chemičce zabezpečena proti úniku chemických látek do vody během povodně.

Banner-stika

Sledujte nás: