Unikly během povodní chemické látky také z Lovochemie?

28.8.2002 - LOVOSICE | Novinky
K úniku chemických látek pravděpodobně došlo nejen ze Spolany Neratovice, ale také z lovosické chemičky.

Podle neověřených informací mělo během povodní dojít v Lovochemii k úniku lapto benzinu. Sdružení ARNIKA se proto dnes obrátilo dopisem na oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem, aby podezření z úniku chemických látek v Lovochemii prošetřil.

V této souvislosti připomínáme, že na potenciální únik chemických látek z Lovochemie upozornilo prostřednictvím ČTK Ministerstvo životního prostředí. Podle agenturní zprávy ze 16. srpna MŽP sdělilo, že považuje situaci v Lovochemii a Spolchemii za kritickou. Zpráva pokračovala: Podle ředitele odboru environmentálních rizik Karla Bláhy mají oba podniky havarijní plány, k nimž mělo ministerstvo připomínky. "Zcela určitě připadá v úvahu v obou podnicích únik ropných produktů," uvedl Bláha s tím, že nemá představu, jaká zásoba ropy se v tancích v areálech nachází. Nádrže s mazutem a lehkými topnými oleji v chemičkách nejsou podle něj zajištěny tak bezpečně jako v benzínových stanicích.

Lovochemie se zabývá především výrobou umělých hnojiv. Ani o této firmě se nedá říci, že by vzorně komunikovala s veřejností. „V únoru jsme ji posílali žádost o informace o množství škodlivin vypouštěných do životního prostředí a množství toxických látek používaných ve výrobě. Dodnes nepřišla žádná reakce,“ prohlásil Milan Návoj z Centra pro podporu občanů sdružení ARNIKA.

Pokud k úniku skutečně došlo, nešlo by sice o událost srovnatelnou s tím, co se dělo u Neratovic, ale lapto benzin do vody určitě nepatří.

Banner-stika

Sledujte nás: