Starostové žádají monitoring znečištění okolí Spolany Neratovice

17.9.2002 - LIBIŠ | Novinky
Starostové obcí Libiš, Tuhaň, Tišice a Kly dnes v Libiši odsouhlasili společné prohlášení, kterým se obracejí na Vládu ČR, aby zadala vypracování studie o míře zasažení ekosystémů těžkými kovy a chlororganickými látkami včetně dioxinů či hexachlorbenzenu v důsledku jejich vyplavení ze Spolany v srpnu tohoto roku.
Především starosty obcí z okolí Spolany Neratovice a profesora Masarykovy univerzity v Brně, Ivana Holoubka, pozvali na dnešní jednání na Obecním úřadu v Libiši manželé Sarkisovi. Přiměly je k tomu obavy, zda a jak moc je zamořeno prostředí, ve kterém bydlí.

Starostové obcí Libiš, Tuhaň, Tišice a Kly odsouhlasili společné prohlášení, kterým se obracejí na Vládu ČR, aby zadala vypracování studie o míře zasažení ekosystémů těžkými kovy a chlororganickými látkami včetně dioxinů či hexachlorbenzenu v důsledku jejich vyplavení ze Spolany v srpnu tohoto roku.

Jednání o prohlášení starostů předcházela přednáška profesora Holoubka o nebezpečnosti dioxinů a jejich monitoringu v okolí Spolany Neratovice. Ty jsou zde sledovány především v souvislosti s budovami, v nichž se vyráběly pesticidy a dioxiny vznikaly jako nechtěný vedlejší produkt. Jde o jedno z nejvíce kontaminovaných míst dioxiny v Evropě.

Zástupci Spolany oznámili, že plánují na 25. září od 18,00 do Společenského domu v Neratovicích setkání se starosty obcí, kde chtějí prezentovat výsledky dosavadního monitoringu. Dnešní diskuse byli přítomni i další političtí reprezentanti této oblasti, například poslanec Poslanecké sněmovny Parlamantu ČR Tomáš Teplík, či Václav Uher, člen Zastupitelstva Středočeského kraje.

Jindřich Petrlík ze sdružení ARNIKA na setkání upozornil na to, že ve Spolaně se nejedná pouze o staré ekologické zátěže, ale že je i v současnosti zdrojem úniků dioxinů do životního prostředí. Proto by se při zjišťování znečištění dioxiny nemělo pátrat jen po únicích ze starých zamořených budov, ale také těch, které mohly být kumulovány v jiných částech Spolany. "Podporujeme požadavek starostů obcí, aby stát v co nejkratší době zajistil co nejobjektivněšjí monitoring okolí Spolany. Interpretaci jeho výsledků by ovšem neměl nechávat na vedení podniku, které by mohlo informace opět účelově zkreslovat," dodal Petrlík.

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí