Obnova stromořadí Na Důlňáku, Havířov

21.4.2016 - Havířov | Novinky
Místní komunikace Na Důlňáku tvoří hranici přírodní památky Meandry Lučiny. Doprovodnou zeleň v úseku od zahrádkářské kolonie po ulici Na Prostředňáku  tvoří linie  stromů s převažující lípou a jasanem. V současné době probíhá  obnova tohoto stromořadí. Cílem je udržovat zde druhově i věkově různorodé stromořadí doplněné keřovým porostem, které bude mít krajinotvornou funkci a bude biotopem zejména pro ptačí a hmyzí druhy.

Stromořadí je tvořeno  3 sekcemi, které jsou odděleny 2 remízky. Původní výsadba stromů byla provedena před  15-10 lety  na pozemku soukromě hospodařícího zemědělce pana Kotuly. Přilehlé zemědělské pozemky jsou využívány jako louky.

Péči o stromořadí převzala  "stromová sekce " Arniky v Havířově. Odbornou část zajišťuje certifikovaný arborista, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. První pochůzka a rozvaha „jak na to“ se uskutečnila v únoru 2015. Následovalo zpracování dokumentu „Inventarizace a regenerace“ a podání žádosti o vydání povolení ke kácení poškozených a neperspektivních stromů. Za stromy odstraněné v listopadu 2015 jsme v únoru a dubnu 2016 vysázeli 10 nových. Obnova stromořadí je prováděna po konzultacích s odborem životního prostředí Magistrátu města Havířova a  se souhlasem  pana Kotuly, kterému za jeho podporu patří velký dík. Se vstřícností a kladným vztahem soukromých zemědělců k alejím na jejich pozemcích se dosud setkáváme spíše ojediněle.  Aleje na zemědělské půdě přitom plní celou řadu nezastupitelných funkcí. Přečtěte si o tom více.

Jak probíhá obnova stromořadí:

Sekce 1 a 2 s převažující lípou – 23 stromů

Většina líp je ve věku cca 8-15 let a jsou již plně aklimatizovány na stanovišti.

Na části lip byl v minulosti  proveden neodborný řez. Téměř všechny lípy proto vyžadovaly klasický výchovný řez. Velký počet lip měla poškozený kmen (zřejmě nešetrná údržba lučních porostů), několik stromů bylo napadeno houbou a poškozeno korní spálou.

V této části stromořadí se nacházel také cca 50 letý javor klen (napaden houbou) a cca 10 letý jírovec maďal (poškození kmene 50%).

15-04-25 - 13 - lp - kopie   15-04-25 - 17 - lp1 - kopie  15-04-25 - 10 - lp - kopie  15-04-25 - 11 - lp - kopie

Opatření provedená v prosinci 2015

Kácení: 8 stromů

Výchovný řez  a ochrana proti korní spále: 15 stromů

 

Opatření provedená v únoru a dubnu  2016

Náhradní výsadba: 8 stromů (2x třešeň, 2x habr, 2x olše, 1x dub, 1x bříza)

 

Sekce jasanová -10 stromů

V této části stromořadí se nachází také 1 javor klen.

Jasany jsou v různém stádiu napadení houbovou chorobou  Chalara fraxinea. Tato choroba postihuje jasany globálně a zatím není známo účinné protiopatření. Je zřejmé, že míra napadení závisí na odolnosti jedince. Jedinou možností tak zůstává odstranění silně napadených stromů.

Stromy rovněž v minulosti utrpěly  poškození vzniklé při seči lučního porostu. Tato poranění kmene jsou pro perspektivu stromu zásadní. V některých případech jsou stromy částečně chráněny vysázenými keři trnky.

 15-04-25 - 28 - js1 - kopie  15-04-25 - 31 - js - kopie  4Dulnak 15-04-25 - kopie  15-04-25 - 29 - js - kopie

Opatření provedená v prosinci 2015

Kácení: 3 stromy

Zdravotní řez: 7 stromů

 

Opatření provedená v únoru a dubnu  2016

Náhradní výsadba: 2 stromy (1x javor, 1x jasan)

 

12662542 1054255554647416 1884215887749668579 n - kopie  12688208 1054255624647409 8268607229488391201 n  DSCF5806  DSCF5808 - kopie

Novým výsadbám se zatím daří dobře. Čeká je však zatěžkávací zkouška v podobě suchého léta.  S havířovskými dobrovolníky se budeme střídat v zalévání.

Vzhledem k tomu, že některé defekty u starších výsadeb již jsou v pokročilém stádiu a provedený řez byl v některých případech intenzivní, doporučil odborný arborista kontrolu a opětovný výchovný řez po dvou letech.

 

Opatření provedená v období červen - říjen 2016

Léto 2016 nebylo tak extrémní jako v roce 2015, srážek bylo relativně více a byly doprovázeny krupobitím. Nejvíce byla poškozena listová plocha lip. Stromky jsme  podle aktuální potřeby  zalévali a vyžínali okolí. Nejlépe se daří mladým olším.  Naopak jediná bříza, vysazená letos na jaře, uschla. Nahradili jsme ji v říjnu novým stromkem s kvalitním balem.

DSCF6091   DSCF6098   DSCF6097

 

  

 

Banner-stika

Sledujte nás: