Studie Lysá n. L. - vyjádření

15.4.2004 - Marek Jehlička | Články
„Kraj selhal. Sliboval ve své tiskové zprávě ze 14. října 2003, že hladiny dioxinů v Lysé budou srovnány s lokalitou nezatíženou podobným provozem jako je spalovna odpadů. V Benešově je přinejmenším od roku 2002 v provozu spalovna zdravotnických odpadů v Nemocnici Rudolfa a Stefanie. Zjištěné výsledky proto pro nás nejsou žádným překvapením. Lze to komentovat pouze tak, že jde o hodnocení dvou v podstatě srovnatelně zatížených lokalit,“ komentoval na první pohled viditelné selhání studie RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů sdružení Arnika. Poukázal přitom na to, že výsledky měření dioxinů v krvi místních obyvatel jsou podle informací od autorů studie mírně vyšší nežli ve srovnávacím souboru obyvatel v Benešově.

Aby novináři mohli sami výsledky srovnat publikujeme v příloze k tomuto článku grafy srovnávající výsledky měření dioxinů v krvi různých skupin obyvatel. Z nich vyplývá, že hodnoty dioxinů zjištěné v Benešově nejsou sice enormně vysoké, ale nelze je považovat za běžné pozadí (tedy neznečištěnou oblast), jak zřejmě zní interpretace naměřených hodnot. To platí tím pádem také pro Lysou nad Labem. Zatížení obyvatel v Benešově a v Lysé nad Labem je třeba srovnávat například s hodnotami dioxinů naměřenými v krvi německých občanů v roce 1998 (anebo ještě lépe s hodnotami z roku 2003, jsou-li k dispozici) a nikoliv z počátku 90. letech minulého století.

V obou místech jsou v provozu spalovny nebezpečných odpadů po srovnatelně stejné období cca 2-3 let. V obou místech lidé pěstují a konzumují doma pěstovanou drůbež a jí produkovaná vejce. Nelze proto souhlasit s prohlášením v tiskové zprávě Středočeského kraje, jež dává do vztahu se spalovnou pouze inhalační expozici. „Dioxiny vypouštěné spalovnami se mohou k lidem dostat i prostřednictvím doma chovaných zvířat, jejichž produkty lidé jedí,“ upřesnil Petrlík.

Vejce jsou podle výpočtů dietární expozice toxickým látkám vypočítávané Státním zdravotním ústavem významnou položkou mezi konzumovanými potravinami. Drůbeží maso tvoří menší,ale stále podstatné procento z konzumovaných potravin. Nelze proto očekávat velké rozdíly ve výsledcích měření zátěže dioxiny. Zajímavější nežli obecný průměr by byly hodnoty dioxinů zjištěné u lidí konzumujících převážně vejce a drůbež z domácích chovů anebo podobně specifikovaná srovnání. Možná, že je studie obsahuje, ale vzhledem k podobě studie z pera stejných autorů pro Spolanu Neratovice a okolí, to Arnika nepředpokládá.

„Za vážné selhání považujeme prověřený fakt, že hygienici dosud neposkytli individuální výsledky měření dioxinů v krvi přinejmenším všem mužům, kteří podstoupili odběr krve za účelem průzkumu obsahu toxických látek. Bylo by slušné, aby se dárci krve výsledky dozvěděli dříve nežli je otisknou noviny anebo se je dozví úředníci krajského úřadu. Krajský úřad obdržel úplnou studii podle našich informací v pátek 9. dubna a výsledky měření obsahu toxických látek v krvi jednotlivých mužů byly k dispozici daleko dříve, nevidíme tedy důvod k jejich utajování samotným dárcům krve,“ komentoval postup zadavatelů studie Petrlík.

„Jsme zvědavi, jak se studie vyrovná se značnými koncentracemi toxických látek v drůbeži chované v Lysé nad Labem a zda se vůbec pokusí najít zdroje těchto toxických látek. Krajští a městští politici to alespoň při zadávání studie obyvatelům Lysé nad Labem slíbili,“ uzavřel Petrlík.

Mluvčí Arniky Marek Jehlička dnes upozornil, že komentář Arniky ke studii je pouze předběžný. Arnika totiž výsledky studie dosud neobdržela. „Je proto těžké se k ní vyjadřovat. Můžeme komentovat pouze informace získané prostřednictvím osobní komunikace se zpracovateli studie anebo informace zveřejněné v průběhu jejího zpracování,“ uvedl Jehlička.

Arnika opakovaně žádala o získání alespoň části studie, ale bezvýsledně. Pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje přislíbili Arnice její poskytnutí poté, co projde rukama všech zainteresovaných osob na kraji a po zveřejnění jejích výsledků. „Potom budeme moci studii zodpovědně komentovat,“ dodal Petrlík.

Spalovna zdravotnických odpadů v Benešově, který byl vybrán jako "nezatížená" oblast pro srovnání s Lysou nad Labem (foto: Hana Kuncová, únor 2004)

Benesovspalovna

Graf srovnává různé hodnoty dioxinů a polychlorovaných bifenylů naměřených v krvi lidí z různých míst v ČR a ve světě. Krajský úřad zatím nezveřejnil číselné údaje pro Lysou nad Labem. Víme jenom, že jde o hodnoty mírně vyšší ve srovnání s Benešovem (první sloupeček). Červeně je zvýrazněný údaj z oblasti Vietnamu postižené použitím pesticidu Agent Orange americkou armádou, ve kterém byly dioxiny jako nechtěný vedlejší produkt. Tmavomodré sloupečky jsou ze zahraničních oblastí zatížených nějakou průmyslovou činností provázenou úniky dioxinů, případně PCB.

krev-graf1

Z následujícího grafu je patrné, že nelze srovnávat současnou situaci v ČR (co se týče hodnot dioxinů v krvi lidí) se situací ve vyspělých evropských zemích na počátku 90. let.

krev-graf2

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu