#Liberec spalovna

Odběr vzorků odpadu z liberecké spalovny - Frýdlantsko

Odběr vzorků odpadu z liberecké spalovny - Frýdlantsko

V polovině března provedla Arnika odběr vzorků popílku z liberecké spalovny. Popílek neskončil na skládkce, ale byl vyvežen do volné přírody. Místo se nachází ve Frýdlantském...

Zařízení na energetické využití odpadů - zavádějící název pro spalovnu

Zařízení na energetické využití odpadů - zavádějící název pro spalovnu

Spalování je technologie nakládání s odpadem, která zahrnuje spalování komerčního, komunálního a nebezpečného odpadu. Spalování převádí vyhozené materiály, včetně papíru, plastů,...

Nová kampaň Arniky vyzývá: Nespaluj, recykluj!

Nová kampaň Arniky vyzývá: Nespaluj, recykluj!

V šesti krajích České republiky se připravují nebo jsou již v běhu projekty na masivní spalování komunálních odpadů, které počítají s podporou z veřejných zdrojů.

Nelze tvrdit, že jedna spalovna vyprodukuje méně dioxinů než dům vytápěný uhlím

Nelze tvrdit, že jedna spalovna vyprodukuje méně dioxinů než dům vytápěný uhlím

V těchto dnech probíhá v Ženevě Pátá konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách. Dioxiny vznikající mimo jiné spalováním chlorovaných...

Požáry a havárie v souvislosti se spalováním odpadů v ČR

Požáry a havárie v souvislosti se spalováním odpadů v ČR

Tento článek shrnuje hrubý výčet havárií a požárů ve spalovnách odpadů v České republice. Při většině požárů ve spalovnách lze očekávat, že dochází k únikům nebezpečných dioxinů...

Spalovna odpadů v Liberci

Spalovna odpadů v Liberci

Spalovnu komunálních odpadů v Liberci o celkové roční kapacitě přes sto tisíc tun odpadů provozuje akciová společnost Termizo, jejímž většinovým vlastníkem je PPF. Do plného...

Integrovaný registr znečišťování motivuje podniky ke snižování emisí

Již po páté byly včera zveřejněny údaje v Integrovaném registru znečišťování (IRZ) (1), který poskytuje informace o vybraných chemických látkách vypuštěných do životního...

Registr upozornil na největší znečišťovatele Liberecka - pro rok 2008 v něm chybí spalovna Termizo

Mezi největší znečišťovatele Liberecka v roce 2008 patřily průmyslové a zemědělské podniky, teplárenské provozy i čistírna odpadních vod. Naopak tentokrát v žebříčcích nefiguruje...

Poslanec Libereckého kraje je proti právu na informace o toxických látkách

Při projednávání zákona o integrované prevenci znečištění na úterním jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl integrovaný registr znečišťování podroben dalšímu ostrému útoku...

Liberecká spalovna chce prodávat zamořený produkt

Směs strusky s popílkem zamořenou silně toxickými dioxiny chce provozovatel liberecké spalovny, firma Termizo, prodávat jako stavební materiál. Hrozí nebezpečí, že jedovaté látky...

Po spuštění spalovny se zdvojnásobily koncentrace dioxinů v ovzduší Liberce

Více než dvojnásobně vzrostly koncentrace toxických dioxinů v ovzduší Liberce poté, co ve městě společnost Termizo spustila provoz spalovny komunálních odpadů (1). Dokládají to...

Desítky spaloven musí v lednu vyhasnout

Poslanci ODS zlegalizovali kontaminaci ovzduší velmi toxickými dioxiny na další dva roky. Do zákona o ochraně ovzduší se jim totiž podařilo vpašovat tzv. „plán snižování emisí“,...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě