#Liberec spalovna

Spalovna prodávala popílek bez povolení

Více než rok prodávala liberecká spalovna směs popílku se struskou, aniž by na to měla povolení. O něj přišla před více než rokem. „Nevěděli jsme o tom, nikdo nás o tom...

Fotografie z míst na Frýdlantsku, kde končí toxická směs ze spalovny v Liberci

Na stránkách věnovaných spalovně komunálních odpadů v Liberci jsme připravili fotogalerii z míst na Frýdlantsku, na kterých jsme našli směs popílku a strusky ( zde ). Kromě nyní...

Rok 2006 bude pro životní prostředí důležitým rokem

V roce 2006 očekáváme řadu událostí a diskusí, které nepochybně ovlivní i ochranu životního prostředí či přímo jeho stav. Určitě bude pokračovat začatá diskuse o ekologické dani,...

Největší znečišťovatelé za rok 2005 v Libereckém kraji

Největší znečišťovatelé za rok 2005 v Libereckém kraji

Teplárna Liberec představuje z průmyslových a zemědělských provozů v Libereckém kraji největší zátěž ovzduší skleníkovými plyny a látkami způsobujícími vznik kyselých dešťů. V...

Zákaz dovozu odpadů z Německa do liberecké spalovny trvá

Městský soud v Praze potvrdil, že rozhodnutí ministra životního prostředí nepovolit dovoz komunálních odpadů do liberecké spalovny bylo správné. Podle tiskové zprávy ministerstva...

Zachovat dostupnost informací o toxických látkách pomohlo šest zastupitelů z Libereckého kraje

Ještě před rokem hrozilo, že lidé z 21 měst a obcí Libereckého kraje přijdou o důležité informace ohledně množství chemických látek vypouštěných konkrétními průmyslovými podniky...

Při požáru v liberecké spalovně mohly do ovzduší unikat dioxiny

V důsledku zahoření odpadu ve sběrné jímce spalovny Termizo v Liberci došlo k rozsáhlému požáru, který požárníci likvidovali několik hodin. Požár začal v sobotu 18. dubna zhruba...

Liberecká spalovna spustila dioxinový filtr

Jak uvedla MF Dnes, liberecká spalovna komunálních odpadů začala po čtyřech letech provozu plnit normy platné v Evropské unii. Spustila nový filtr, díky kterému emise škodlivých...

Vláda šla na ruku průmyslu: umožnila mu nadále tajit některé informace o toxických látkách

Žádné toxické látky z našeho podniku neunikly, nejde o žádnou ekologickou havárii, jen o pár žlutých květáků… Podobnými výroky se při loňských povodních snažila Spolana...

Krajský úřad v Libereci tají informace

Po podání žádosti o informace týkající se plánu snižování emisí liberecké spalovny Termizo se Arnika dočkala zajímavého závěru. Úředníci kraje se museli zeptat vedení spalovny,...

Mezi největšími znečišťovateli se objevují stále nová jména

Mezi největšími znečišťovateli se objevují stále nová jména

Integrovaný registr znečišťování (IRZ)(1) letos již po šesté umožňuje veřejnosti přístup k informacím o znečištění životního prostředí chemickými látkami. Na přelomu září a října...

Toxická ignorance – nebezpečné popílky ze spaloven jako výrobek

Spalovna TERMIZO již třetím rokem přidává popílky z čištění spalin do škváry a z této směsi vyrábí takzvaný SPRUK. Certifikací na stavební výrobek obchází spalovna vyhlášku MŽP...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě