Točná - změna UP - 1437 - vlna 06

26.7.2010 - Praha
Změna Z 1437 se týká především jižního a části západního území sídla Točná. Hlavním předmětem změny je transformace sadů, zahrad a vinic /PS/, zahrádek a zahrádkových osad /PZO/ a orné půdy, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ na funkci čistě obytnou /OB/ s kódem míry využití území B, která představuje zástavbu rodinnými domy. Foto: Jan Losenický, Arnika

Banner-stika

Sledujte nás: