Top ten největších znečišťovatelů kyanidy podle IRZ

20.1.2006 - RNDr. Jindřich Petrlík | Články
Na podzim minulého roku jsme vyhodnotili největší znečišťovatele podle Integrovaného registru znečišťování (IRZ) pro některé skupiny látek (viz článek s top teny největších znečišťovatelů). Kyanidy, které v nedávných dnech unikly do Labe a otrávily ryby, mezi nimi nebyly. V následujících tabulkách takové žebříčky najdete.Kyanidy

V první tabulce je pořadí znečišťovatelů, kteří kyanidy vypouštějí přímo do povrchových či podporchových vod. Více jak pět znečišťovatelů touto nebezpečnou skupinou látek nepřesáhlo poměrně vysoko nastavený ohlašovací práh 50 kg. Ve druhé tabulce je pak pořadí znečišťovatelů, kteří odvádějí své odpadní vody k vyčištění mimo areál provozovny. V tomto případě je ohlašovací práh 500 kg.

Tabulka č. 1: Pořadí provozoven podle množství kyanidů obsažených v celkových únicích do vody (ve vodách přímo vypouštěných z provozoven) podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2004 (http://www.irz.cz).Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v kg
1. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín LZ Draslovka Kolín 1.600,0
2. ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Provozy Teplárny a Tepelná energetika, Třinec 358,9
3. Mittal Steel Ostrava a.s. Mittal Steel Ostrava a.s. 262,1
4. ALIACHEM, a. s. o.z. SYNTHESIA Pardubice 98,0
5. ŽDB, a. s. ŽDB, a.s. Bohumín 96,9Tabulka č. 2: Pořadí provozoven podle množství kyanidů obsažených v přenosech v odpadních vodách vypouštěných do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod umístěnou mimo provozovnu podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2004 (http://www.irz.cz).Pořadí Organizace/firma Provozovna (lokalita) Množství látek v kg
1. OKD, OKK, a. s. Koksovna Jan Šverma, Ostrava 6.730,0
2. Třinecké železárny, a. s. Třinecké železárny, a. s., Třinec 5.851,00
3. OKD, OKK, a. s. Koksovna Jan Šverma, Ostrava 2.360,66
4. Mittal Steel Ostrava a.s. Mittal Steel Ostrava a.s. 1.724,70Integrovaný registr znečišťování (IRZ), jak je prezentován na internetových stránkách http://www.irz.cz, je bezpochyby revolučním krokem v informování veřejnosti o únicích a přenosech chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví lidí. Již samotný fakt, že existuje, je pokrokem oproti stavu před 30. zářím 2005. Na druhé straně nelze přehlédnout nedostatky, které má a které získal také díky tlaku průmyslové lobby, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství v době, kdy vznikal. Ve stručné analýze, kterou si můžete stáhnout (ve formátu pdf zde), jsme se pokusili poukázat na několik nedostatků, které současný IRZ má.

Publikováno: 18. ledna 2006, v záhlaví je datum aktualizace článku. Více viz Analýzu IRZ.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí