en ru

Toxické látky ve vejcích z Lysé nad Labem vysoko přesahují stanovené limity

12.5.2004 - LYSÁ NAD LABEM | Tiskové zprávy
Sdružení Arnika a Lysin odebrala v únoru vzorky čtyř vajec od doma chovaných slepic v Lysé nad Labem a v Benešově a nechala v nich změřit obsahy dioxinů (1), polychlorovaných bifenylů (2) a hexachlorbenzenu (3). Ukázalo se, že vejce z Lysé nad Labem jsou natolik kontaminovaná, že by se nemohla objevit v obchodě. Státní veterinární správa by je totiž kvůli vysokým koncentracím toxických látek označila za nepoživatelná.

Zatímco vajíčka z Benešova vyhověla stanoveným limitům, všechny sledované toxické látky ve vejcích z Lysé limity přesahují. Limit pro dioxiny byl překročen o 70%, limit pro hexachlorbenzen přesahuje hodnota naměřená ve vejcích z Lysé 1,5-krát a pro PCB o 55% (4). „Potvrzuje to již dříve zjištěný fakt, že drůbež v Lysé nad Labem je nadměrně zatížena toxickými látkami. Bohužel to platí i pro vejce, která lidé konzumují daleko častěji než dříve měřené slepice či zvěřinu,“ shrnul výsledky posledních měření RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpadysdružení Arnika.

Arnika opakovaně žádala kraj, aby studie hodnotící zatížení Lysé nad Labem dioxiny hodnotila mimo jiné i například vejce z domácích chovů. To se ale nestalo. „Proto jsme se rozhodli odebrat alespoň 4 vejce z domácích chovů v Lysé nad Labem a v Benešově a zadat analýzu jejich směsného vzorku na obsah dioxinů, PCB a hexachlorbenzenu. Výsledky bohužel potvrdily fakt, že prostředí v Lysé je nadměrně zatíženo touto skupinou toxických látek,“ řekl k rozborům Petrlík. Odběry vajec proběhly v únoru 2004. Rozbory na obsah toxických látek provedla akreditovaná laboratoř Axys Varilab.

Rozdíl hladin dioxinů (PCDD/F) v krvi obyvatel Benešova a Lysé nad Labem podle nedávno zveřejněné studie zhruba odpovídá rozdílu koncentrací dioxinů v drůbežích vejcích z obou lokalit (viz graf v příloze). Nejvyšší podíl na toxickém ekvivalentu u vajec z Lysé nad Labem mají polychlorované bifenyly, jejichž zdroj je těžké odhalit. Z dioxinů mají největší podíl na tomto ekvivalentu dva kongenery furanů, které mají nejvyšší podíl také na toxicitě plynných emisí a popílků ze spalovny odpadů.

Za možný zdroj dioxinů v krvi mužů z Lysé označil spalovnu také epidemiolog Boris Revič, konzultant Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). Řekl doslova: „Hladina dioxinů a PCB zjištěná v krvi testovaných lidí z Lysé nad Labem je významně vyšší než u srovnávací skupiny z Benešova. Profil dioxinů zjištěných v krvi mužů z Lysé nad Labem je typický pro spalovací zdroje, k jakým patří i spalovny odpadů.“

Nové výsledky měření dioxinů a dalších toxických látek Arnika předá zastupitelům Lysé nad Labem na dnešním zasedání městského zastupitelstva. Rovněž je poskytne dalším orgánům státní správy a samosprávy.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu