Třebovická elektrárna investovala do odsíření

7.10.2010 - OSTRAVA | Novinky
Elektrárna v Ostravě-Třebovicích, patřící společnosti Dalkia, zprovoznila nové technologie odsíření a takzvané denitrifikace. Emise oxidu siřičitého a oxidů dusíku by měly poklesnout o desetinu oproti zákonem stanoveným emisním stropům.

Podle nejnovějších dat z Integrovaného registru znečištění vyplývá, že u elektrárny Třebovice došlo v roce 2009 ke zvýšení emisí plynů způsobujících kyselé deště, mezi něž patří právě oxidy síry a dusíku,“ řekla Vendula Krčmářová z Arniky. V roce 2008 to bylo 7 422 310 kg těchto plynů, v roce 2009 už 7 605 140 kg. Odsíření tedy pomůže snížit vyprodukované množství těchto emisí. Celkový přínos pro ostravské ovzduší však není tak značný, Ostravsko trápí především jiné škodliviny - polétavý prach a poylaromatické uhlovodíky, jako např. karcinogenní benzo(a)pyren. Množství oxidu siřičitého se povedlo od počátku 90. let v ČR značně snížit, z velké části pak právě díky odsíření elektráren.

Elektrárna do odsíření investovala přes 170 milionů korun. Jak pro média upřesnil mluvčí společnosti Milan Wagner, emise oxidu siřičitého se snižují přidáváním jemně mleté sody bikarbony do spalin.

foto: Petr Štefek

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha