Týden vody s Arnikou

11.3.2011 - ČLOVĚK A VODA | Novinky
Symbolicky na "Mezinárodní den akcí proti přehradám, pro řeky, vodu a život", tedy 14. března, startujeme sérii akcí, jejichž cílem je upozornit na to, čím lidé vodě škodí, jak zajistit čistou vodu pro lidi i pro ryby a jak pomoci vodě v krajině, aby neškodila, ale pomáhala.

Čistá voda začíná být strategickou surovinou. Povodně opakovaně postihují různé regiony naší země. Plány na betonové stavby v korytech řek převažují nad rozumnými, přírodě blízkými protipovodňovými opatřeními. Voda v řekách stále obsahuje více chemických látek, než je zdrávo. Kampaní Člověk a voda a během Týdne vody proto chceme veřejnost i politiky znovu naučit lépe zacházet s vodou.

První akcí je happening „Na jez vám pečeme" v Děčíně. Během týdne se pak uskuteční například diskusní večer, výstavy o vodě, petiční stánky nebo internetový kvíz, jehož výherce vylosujeme na Světový den vody 22. března. 

Začínáme v pondělí 14. března, 11:00 - Na jez vám pečeme (Děčín)

Mezinárodní den akcí proti přehradám, pro řeky, vodu a život

Labe neproudí jen pro užitek rejdařů. Jez a zejména nevhodně projektovaná vodní elektrárna představují nebezpečí pro ryby, které v řece žijí. Jez jako významná překážka brání rybám a dalším organismům na cestě řekou. Turbíny vodní elektrárny znamenají pro mnohé ryby konečnou smrtící stanici. Ryby v řece, kterou přehradí jez, daleko nedoplují. 

Údolí Labe je unikátem v celé Evropě

14.březen je Mezinárodním dnem akcí proti přehradám, pro řeky, vodu a život. Spolu s rybáři připomeneme happeningem důležitost zachování přírodní podoby Labe a Labského kaňonu a nesmyslnost plánů na přehrazení jedné z nejcennějších řek v Evropě. Vypustíme do řeky hejna rybek, které z těsta uhnětli a upekli dobrovolníci Arniky. Upozorníme takto na fakt, že také živé ryby mohou z Labe brzy zmizet, i když nejsou z těsta a v řece se nerozmočí.

Kde? "U rogala" v Děčíně (na pravém břehu Labe pod zámkem, nedaleko Tyršova mostu)
 

Chcete vědět o všem, co v Týdnu vody připravíme?

Sledujte internetové stránky www.arnika.org/tyden-vody 


Banner-stika

Sledujte nás: