Účast veřejnosti podpoříme, říká poslanec Polčák

15.6.2012 - PRAHA | Tiskové zprávy
Nenechejme si vzít občanská práva - Ilustrační foto
Za upozornění na nebezpečný přílepek (1) poděkoval předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Stanislav Polčák. Převzal zároveň petici (2) více než tří tisíců lidí, kteří žádají poslance, aby neomezovali účast veřejnosti při rozhodování o stavbách, které mohou ohrozit jejich zdraví a kvalitu života (3). Petici předali zástupci sdružení Arnika a asociace ekologických organizací Zelený kruh.

„Děkuji nevládním organizacím, že nás upozornily na přílepek v pozměňovacím návrhu, který by omezil účast veřejnosti na rozhodování. Pro demokracii je důležité, aby se veřejnost mohla účastnit rozhodování o svém okolí. Na včerejší koaliční schůzce jsme se dohodli, že nebudeme pro pozměňovací návrh hlasovat. Tím pádem ministerstvo i zpravodaj řeknou, že doporučí hlasovat proti přílepku,“ říká předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Stanislav Polčák.

Proti omezení práv občanů na účast v povolování staveb a průmyslových provozů se postavili zástupci téměř šedesáti měst a obcí (4) a přes osm desítek nevládních organizací (5). „Věříme, že si poslanci napříč politickým spektrem uvědomí, že účast veřejnosti v rozhodovacích procesech je důležitým prvkem, který brání korupci na úřadech. Poslanci nesmějí sebrat lidem možnost vyjádřit se k projektům, které mohou negativně ovlivnit kvalitu jejich života,“ zdůrazňuje Martin Skalský ze sdružení Arnika.

 

Přečtěte si Občané sobě >>
Všichni poslanci také dostali publikaci, která shrnuje pozitivní příklady, kdy se lidem podařilo díky účasti ve správních řízeních doslova zachránit krajinu nebo svou obec.


Poznámky:

 

(1) Vládní návrh a pozměňovací návrhy ve zkratce:
Vládní návrh zákona účast veřejnosti zbytečně komplikuje, ale v zásadě zachovává. Zároveň zlepšuje institut autorizovaných inspektorů tím, že umožňuje jejich kontrolu úřady i veřejností. Ministerstvo pro místní rozvoj původně připravilo novelu stavebního zákona v podobě, která by občany prakticky vyšachovala z rozhodování o stavebních záměrech. Nedokázalo přitom zdůvodnit názor, že občané podáním připomínek protahují a blokují rozhodování úřadů. Po kritice nevládních organizací i odborníků z Legislativní rady vlády byl ale návrh přepracován tak, že nyní účast veřejnosti zásadně neomezuje.
Ekologické organizace upozornily na pozměňovací návrh Hospodářského výboru, který by zásadně omezil možnost veřejnosti připomínkovat dopady projektů na zdraví a kvalitu života lidí. Jde o návrh označený A31 ze souboru všech pozměňovacích návrhů, který najdete na http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=95906
V současné době přitom stavební úřady běžně uznávají připomínky týkající se prašnosti či hluku. Uvedený pozměňovací návrh by to zakázal. Navíc jde o novelizaci zákona o ochraně přírody a krajiny, který věcně nesouvisí s projednávaným vládním návrhem novely stavebního zákona – tedy o tzv. legislativní přílepek, o němž by podle Ústavního soudu poslanci vůbec neměli hlasovat.

(2) Petici mohou lidé dále podepisovat na http://arnika.org/petice-nenechme-se-vybagrovat

(3) Bližší informace najdete na webu Arniky i Zeleného kruhu.

(4) Dopis, jimž starostové, místostarostové, radní či zastupitelé vyzvali poslance, aby odmítli pozměňovací návrhy, které omezí účast veřejnosti, včetně seznamu signatářů ke stažení zde:
pdfDopis zástupců obcí
Výroky jednotlivých odborníků a volených zástupců veřejnosti nabízíme na http://arnika.org/vyroky-politiku

(5) Dopis, jimž nevládní organizace vyzvaly poslance, aby odmítli pozměňovací návrhy, které omezí účast veřejnosti, je včetně seznamu organizací ke stažení zde:
pdfDopis nevládních organizací


  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu