Už nechceme být světoví šampioni ve spalování odpadu, prohlašují Dánové

16.9.2013 - DÁNSKO / ČR | Články
ilustrační foto
Dánsko chce méně spalovat a více třídit – to je nová odpadová strategie, kterou představila na konci srpna tamní ministryně životního prostředí. Zásadně přepracovaný systém nastaví podmínky pro přechod od současného stavu, kdy se většina odpadu spaluje, k šetrnějšímu třídění jako převažujícímu způsobu nakládání s odpadem. „Dosud bylo Dánsko světovým šampionem ve spalování odpadu. To chceme změnit a vydat se cestou třídění odpadu,“ řekla dánská ministryně životního prostředí Ida Auken1.

Výrazným nástrojem k dosažení recyklačních cílů je systém finanční motivace. Například systém spravedlivých plateb za odpad, který prosazuje také Arnika ve své petici „Co vytřídíš, neplatíš“, nebo systém vysokého zdanění odpadu přijímaného na skládky a do spaloven. Podle cen z roku 2010 je v Dánsku jedna tuna odpadu uložená na skládku zdaněna částkou 51 € a na tunu odpadu spálenou ve spalovně je uvalena daň ve výši 44 €. Zdaněna je i každá megawatthodina energie ze spalovny dodaná do sítě, a to částkou 6€. Další daň platí provozovatel spalovny za každou tunu exhalací oxidu síry vypuštěných ze spalovny částkou 1,3 €2.

Oproti tomu u nás není na odpad spalovaný ve spalovnách uvalená daň žádná, naopak je spalování odpadu částečně dotováno jako obnovitelný zdroj energie. Arnika to považuje za zcela paradoxní situaci a výsměch ochraně životního prostředí i zdraví lidí. Poplatek se platí jen za odpad uložený na skládku, konkrétně jde o 500 Kč (19,5 €) za tunu.

Dánsko má dlouhodobě nejvyšší míru spáleného komunálního odpadu v přepočtu na obyvatele. V současné době tam spalují 54% komunálního odpadu3. Získají tím sice energii, ovšem daleko méně, než kolik jí spotřebovala těžba, výroba a doprava zboží. Tento způsob likvidace odpadu také produkuje vysoké emise skleníkových plynů, tisíce tun nebezpečného odpadu a plýtvá surovinami. Proto Dánové plánují výrazně oslabit roli spalování dopadu ve svém odpadovém hospodářství.

Česko

Dánsko

Míra třídění komunálního odpadu 2010

15 %

42 %

Vzestup recyklace za 10 let

o 15 %

o 19 %

Vzestup kompostování za 10 let

neeviduje se

o 5 %

V roce 1997 Dánsko vydalo zákal ukládání kompostovatelného odpadu na skládky. V Česku se nám zatím nedaří efektivně odklonit kompostovatelný odpad ze skládek, kde ho každoročně končí velké množství. Dánsko tento odpad kompostuje a spaluje ve spalovnách – ovšem od spalování hodlá podle nové strategie brzy upustit.  

 

[1] http://cphpost.dk/national/environment-minister-calls-increased-recycling-and-waste-sorting

[2] Anonymus, (2006). The most efficient waste management system in Europe Waste-to-energy in Denmark. Reno Sam and Ramböll. Denmark

[3] Kjær, B. (2010). Municipal waste management in Denmark, European Environmental Agency.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu