Územní rozvoj hýbe Prahou. Arnika vzdělává zastupitele o územním plánování.

9.11.2015 - PRAHA | Novinky
Zastavit rozlézání města do krajiny - jeden z úkolů územního plánování.
V pozadí nedávného zemětřesení v Radě hlavního města Prahy stojí i střet rozdílných zájmů v oblasti územního rozvoje. V Praze již po desetiletí probíhá mnohdy konfliktní spor mezi představami developerů, zdravým rozvojem města a názory místních obyvatel. Bitevním polem se stává pražský územní plán, který má za úkol stavební dění v Praze regulovat. Ve hře je klíčová otázka: Jak umožnit stavební rozvoj a zachovat přitom kvalitu životního prostředí? Sdružení Arnika právě na toto téma pořádá pro pražské zastupitele školení.

„Na semináři odborníci představí příklady územní praxe ze zahraničí, novou roli regulačních plánů nebo legislativní obranu jako poslední instanci proti špatným rozhodnutím,“ představuje obsah celodenního semináře koordinátor projektu Michal Křivohlávek z Arniky. Jak probíhá vyjednávání a příprava územních rozhodnutí ve Švédsku nebo Norsku přednese architekt Petr Klápště. O roli regulačních plánů v připravovaném Metropolitním plánu bude hovořit spolupracovník Kanceláře metropolitního plánu IPR Praha Pavel Hnilička. Možnou legislativní obranu představí právnička sdružení Arnika Vendula Zahumenská a spolupracovník Ateliéru pro životní prostředí Pavel Černohous.

Semináře nejsou jedinou cestou vzdělávání zástupců samosprávy. Arnika připravila také srozumitelnou vzdělávací příručku „Zastupitelův průvodce po džungli územního plánu Prahy“, která pomůže hlavně zastupitelům pražských městských částí objasnit hlavní úskalí. „Územní plánování v Praze se zásadně odlišuje od procesů, které probíhají v jiných městech. Praha je jednoduše největší, nejkomplikovanější, nejsilněji se v ní střetávají zájmy veřejné a soukromé, narážejí na sebe představy politiků, odborníků a veřejnosti. Do toho všeho ještě vstupují městské části, které by v podobě hl. m. měly sehrávat daleko větší roli a to hlavně prostřednictvím zapojování místních obyvatel,“ vysvětluje důvody vzniku příručky její autorka a právnička Arniky, Vendula Zahumenská.

Současný územní plán Prahy je v platnosti od roku 1999 a prošel však tisíci změnami a projednávání dalších stále probíhá. Pražské územní plánování se však pomalu přibližuje bodu zlomu. Metropole musí do roku 2020 přijmout nový územní plán, jehož koncept se začal rodit za éry primátora Tomáše Hudečka. Podle jeho tvůrců v čele s architektem Romanem Kouckým má tzv. Metropolitní plán vnést do rozvoje města novou krev. Záměrem prý je, aby nový plán chránil stabilizované a umožnil rozvíjet přestavbové oblasti. Otázkou zůstává, jaká bude skutečnost. O konkrétní podobě staveb rozhodují stavební úřady v přenesené působnosti. Na nich v konkrétních situacích bude, jak danou výstavbu posoudí a rozhodnou. A část odborné obce se obává, že na přílišnou volnost nejsou tyto orgány připravené.

Přílohy:

  1. 1)Seminář: Zastupitelé MČ a územní plán II: příklady ze zahraničí, regulační plány a legislativní obrana, 12. 11. 2015, od 9 do 15 hodin, Velký radniční klub, Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1/3, Praha 1, 3. patro.
  2. 2)Příručka: Zastupitelův průvodce po džungli územního plánu Prahy (volně ke stažení).logo nros

Banner-stika

Sledujte nás: