Zastupitelé MČ a územní plán II: příklady ze zahraničí, regulační plány a legislativní obrana

12.11.2015 - Praha | Akce
Cílem semináře pro zastupitele městských částí je usnadnit orientaci v základních bodech problematiky územního plánování. Na dopoledním bloku semináře se dozvíte, jakým způsobem se plánuje v zahraničí a jakou roli budou hrát regulační plány v rámci připravovaného Metropolitního plánu Prahy. Odpolední blok představí právní názor na nároky investorů na náhradu škody, roli městských částí v územním řízení a možnost obrany soudní cestou. Seminář by měl sloužit ke sdílení zkušeností a informací mezi zastupiteli různých městských částí a vzájemnému informování o aktuálních kauzách. Velký prostor bude vyhrazen diskusím. Účast na semináři je pro zastupitele městských částí a hlavního města Prahy zdarma. Uskuteční se 12. listopadu 2015 od 9 do 15 hodin ve Velkém radničním klubu, Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1/3, Praha 1, 3. patro.  

 

Dopolední blok  9 – 12 hodin

Matěj Stropnický (bývalý náměstek primátorky pro oblast územního rozvoje a územního plánu): Současný stav pořizování Metropolitního plánu. Situace kolem pořizování změn platného územního plánu.

Petr Klápště (architekt působící na FA ČVUT, spoluzakladatel atelieru Nature systems): Příklady územního plánování v zahraničí. Zapojení veřejnosti.

Pavel Hnilička (spoluautor Pražských stavebních předpisů, spolupracovník kanceláře Metropolitního plánu, vedoucí samostatného ateliéru Hnilička architekti): Role regulačních plánů v územním plánování Prahy.

Odpolední blok  13 – 15 hodin

Vendula Zahumenská (právnička sdružení Arnika): Nároky investorů na náhradu škody při zrušení územního plánu.

Pavel Černohous (advokát, spolupracuje s Ateliérem pro životní prostředí): Městské části v územním řízení. Jak se bránit u soudu?

Program se bude skládat z krátkých příspěvků našich hostů a následné diskuse.

Pokud Vás téma semináře zaujalo, prosíme o potvrzení účasti zasláním jednoduchého emailu na naši emailovou adresu: vaclav.orcigr@arnika.org.

Zároveň bychom Vás rádi upozornili na nově zpracovanou publikaci „Zastupitelův průvodce po džungli územního plánu Prahy“, která nabízí možnosti, jak je možné řešit nejzávažnější problémy spojené s územním plánováním v Praze.

Zdarma si ji můžete stáhnout kliknutím zde.

Další informace týkající se územního plánování naleznete i na naší webové stránce.

Banner-stika

Sledujte nás: