V Arménii mezi tisíciletými kláštery a nebezpečnými doly

11.8.2018 - JEREVAN / ALAVERDI / ARARAT
Hakhpat, Sanahin, Akhtala, Odzun. Ve všech těchto severoarménských vesničkách najdete starobylé kláštery, z nichž první dva jmenované jsou dokonce na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, ten v Hakhpatu pochází dokonce už z roku 976. A přesto sem turisté zabloudí jen zřídka.

Jedním z důvodů je bez nadsázky průmyslové znečištění v celé provincii Lorri, některé západní průvodce je z tohoto důvodu označují jako zdraví nebezpečné. V třináctitisícovém Alaverdi se totiž nachází v údolí položená továrna na zpracování mědi a v širokém okolí pak přidružené doly, kde se kromě načervenalého kovu těží také molybden. Těžba nerostných surovin je zejména pro ekonomicky slabší regiony zásadní, kvůli chybějící ekologické legislativě má však také tvrdý dopad na zdraví a životy místních lidí. Ve spolupráci s odborníky z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jsme se vydali prozkoumat, do jaké míry se těžební průmysl na této zakavkazské "kolébce civilizace" podepsal. Kromě setkání s českým velvyslancem Petrem Mikyskou jsme předávali naše zkušenosti s vymáháním práv na evropské úrovni obyvatelům v postižených regionech.

FOTO: Martin Holzknecht / Arnika

Banner-stika

Sledujte nás: